MARTIN ĎURIŠ

Play-Fight / Formless Arts – Piatok 15. novembra 2019 o 9:00
Pradávne umenie pohybu a liečenia – Nedeľa 17. novembra 2019 o 15:45

Martin Ďuriš je pohybovo-somatický terapeut a lektor, ktorý sa špecializuje na integrálnu holotropnú prax a vedomú pohybovo-somatickú prácu, ako nástroj pre hlbšie seba-spoznávanie a rozvoj.

VIAC

MICHAEL VANČURA

Holotropné dýchanie – Sobota 16. novembra 2019 o 9:15
Pesso Boyden Psychomotorická Psychoterapia „vs.“ Asistovaná psychedelická terapia – Nedeľa 17. novembra 2019 o 9:15

Text doplníme.

VIAC

TEREZA RUTH

Prelínanie: Mužsko – ženský kruh – Nedeľa 17. novembra 2019 o 12:00
Baubo – mohendžodáro tatnrajoga pre ženy – Nedeľa 17. novembra 2019 o 15:00

Certifikovaná lektorka Mohendžodáro tantrajógy pre ženy, dlhodobo vedie dochádzkové kurzy pre ženy v Bratislave a okolí. Je autorkou cyklov celodenných seminárov Sedem klenotov ženy, Tváre luny v ženskej duši a pohybovo-tanečného konceptu BAUBO divotance ženskej duše.

VIAC

MAREK BOHUNICKÝ

Zdravé hranice – Piatok 15. novembra 2019 o 9:15
Dotyk ako reč duše – Nedeľa 17. novembra 2019 o 9:00
Prelínanie: Mužsko – ženský kruh – Nedeľa 17. novembra 2019 o 12:00

Som  42 ročný muž a 14 rokov otec. Pred cca 30 rokmi som začal študovať bojové umenia, ktoré vyučujem 25 rokov. Postupne som absolvoval rôzne výcviky pre prácu s telom a dotykom, psychoterapeutické výcviky. Najviac ma ovplyvnil výcvik Proces-orientovanej psychoterapie, ktorú študujem 8 rokov, výskum o hanbe a zraniteľnosti, ktorému sa venujem 5.rok. 10 rokov študujem systemické konštelácie.

VIAC

IVAN PAVLOVIČ

Systemické konštelácie – Piatok 17.novembra 2019 o 12:15
Psychedeliká, zmenené stavy vedomia a ich integrácia – Sobota 16.novembra 2019 o 9:15

PhDr. Ivan Pavlovič, PhD. je psychológ a psychoterapeut. V súčasnosti už šiesty rok pôsobí v Bratislave v psychiatrickom stacionári Spirare, kde vedie nielen individuálnu a skupinovú psychoterapiu, ale aj systemické konštelácie.

VIAC

RADUCA VOJÁČKOVÁ

5 rytmov – 5 krokov k celistvosti – Piatok 15. novembra 2019 o 15:00
Premeny vnútorných krajín tancom – Open Floor – Sobota 17. novembra 2019 o 15:00

Od roku 2008 akreditovaná lektorka 5 rytmov, od roku 2016 akreditovaná lektorka Open Floor. Od roku 2015 aktívna členka medzinárodnej asociácie učiteľov vedomého tanca (ICMTA).

VIAC

MARTIN ŠURKALA

Psychedeliká, zmenené stavy vedomia a ich integrácia – Sobota 16.novembra 2019 o 9:15

Je v Nemecku atestovaný lekár v odbore psychiatria a psychoterapia, pričom jeho zameranie je v psychodynamickom smere. Po ukončení štúdia medicíny v Bratislave pracoval v Nemecku na psychiatrickej klinike, kde zbieral skúsenosti na rôznych oddeleniach (všeobecná psychiatria, neuropsychiatria, oddelenie pre závistosti, forenzná psychiatria, gerontopsychiatria).

VIAC

TAŤJANA HORKÁ

Liečenie vnútorného dieťaťa – Pamäť tela – Piatok 15. novembra 2019 o 12:00
Vedomé rodičovstvo – Sobota 16. novembra 2019 o 9:00

Psychiatrička a psychoterapeutka s viac ako 25 ročnou praxou v medicíne. Venuje sa individuálnej a skupinovej psychoterapii, sprevádzaniu pestúnskych rodín, je lektorka mnohých workshopov a terapeutických zážitkových seminárov a výcvikov.

VIAC

DUŠAN FABIÁN

Psychoterapia – Depresie a úzkosti – Piatok 15. novembra 2019 o 15:45

Pútnik na životnej ceste. Psychológ, psychoterapeut, vysokoškolský učiteľ a publicista. Inak záhradkár, chalupár, milovník autentického folklóru a prírody, tiež kalendárofil. Absolvent dvoch fakúlt FTVŠ UK a FiFUK, odbor psychológia. Ako vysokoškolský pedagóg FiFUK, STU, UCM Trnava, teraz Paneurópska vysoká škola. Psychoterapeutické výcviky: Gestalt terapia, Psychodynamická terapia, Rogers a iné. Prax: takmer 50 rokov.

VIAC

ZUZANA BAJKAIOVÁ 

Liečenie vnútorného dieťaťa – Pamäť tela – Piatok 15. novembra 2019 o 12:00
Vedomé rodičovstvo – Sobota 16. novembra 20198 o 9:00

Zuzka je magistra sociálnej práce so zameraním na psychoterapiu s resocializáciou, dula, terapeutka , od roku 2008 sprevádza ženy v období tehotenstva, pri pôrodoch a v šestonedelí. Podporuje rodičov v čase, keď štartujú svoje rodičovské roly, venuje sa témam vedomého partnerstva a rodičovstva , dlhodobým dopadom pôrodu na život človeka, témam limbického otlačku a liečenia vnútorného dieťaťa, rehabilitácii pôrodných zážitkov/Rebirthingu a liečeniu traumy. Sprevádza jednotlivcov a rodiny v krízach.

VIAC

JAN BURIAN

Mindfulness vo vzťahoch – Empatická komunikácia – Sobota 16. novembra 2019 o 12:00
Focusing – Mindfulness pri práci s emóciami – Nedeľa 17. novembra 2019 o 12:15

Vedie kurzy Mindfulness zamerané na zvládanie stresu a emócií. Ponúka psychoterapiu založenú na empatickom počúvaní, prežívaní emócií a vnímaní tela. Profesne sa ďalej  venuje rozvoju empatie a všímavosti pri komunikácii a mediácií sporov.

VIAC