SUE MOONDRAGON

Lucid dreaming – Piatok 23. novembra 2018 o 12:00
Shamanism – Sobota 24. novembra 2018 o 12:00
Shamanism  – Nedeľa 25. novembra 2018 o 15:45

Sue Moondragon is an extra-ordinary, grounded, inspirational and a real Medicine Woman.

VIAC

ŠTĚPÁNKA TRENZ 

Terapia tmou – Piatok 23. novembra 2018 o 15:45
Terapia tmou – Sobota 24. novembra 2018 o 15:45

Štěpánka Trenz je zakladatelka projektu Terapie tmou u Štědřicha (poblíž Brna), jednoho z nejdéle fungujících v Čr. (již od r. 2010)

VIAC

TEREZA RUTH

Baubo – mohendžodáro tatnrajoga pre ženy v očistnom divokom tanci  – Nedeľa  25. novembra 2018 o 15:00

Certifikovaná lektorka Mohendžodáro tantrajógy pre ženy, dlhodobo vedie dochádzkové kurzy pre ženy v Bratislave a okolí. Je autorkou cyklov celodenných seminárov Sedem klenotov ženy, Tváre luny v ženskej duši a pohybovo-tanečného konceptu BAUBO divotance ženskej duše.

VIAC

MARTIN VRABKO

Tantra – Sobota 24. novembra 2018 o 15:00

Na základe viacerých podnetov sa rozhodol podeliť sa a zdieľať nadobudnuté skúsenosti v oblasti tantry. V roku 2016 úspešne ukončil Tantra Teachers Training – výcvik zameraný na výuku tantry, pod vedením Mahasatvaa Ma Ananda Sarita, dlhoročnej súputníčky tantrického majstra OSHA. Od roku 2016 pravideľne prednáša o Tantre a vedie víkendové tantrické semináre..

VIAC

LUCIA PAJSZEROVÁ

Tantra – Sobota  24. novembra 2018 o 15:00

Aktuálne v procese štúdia Tantra Teacher tréningu pod vedením Mahasatvaa Ma Ananda Sarita, dlhoročnej súputníčky tantrického majstra OSHA.

VIAC

MAREK BOHUNICKÝ

Fyzická a energetická sebaochrana  – Nedeľa 25. novembra 2018 o 12:15
Body intelligence – Piatok 23. novembra 2018 o 9:00

Som 41ročný muž a 14 rokov i otec, ktorý väčšinu svojho života strávil skúmaním sily a slabosti, pohybu a dotyku.

VIAC

IVAN PAVLOVIČ

Psychoterapia – liečenie a/alebo sebarozvoj – Piatok 23. novembra 2018 o 15:00
Psychedeliká, zmenené stavy vedomia a ich integrácia  – Sobota 24.novembra 2018 o 9:15
Systemické konštelácie – Sobota 24.novembra 2018 o 12:15

PhDr. Ivan Pavlovič, PhD. je psychológ a psychoterapeut. V súčasnosti už šiesty rok pôsobí v Bratislave v psychiatrickom stacionári Spirare, kde vedie nielen individuálnu a skupinovú psychoterapiu, ale aj systemické konštelácie.

VIAC

MAYA NOVÁKOVÁ 

Vipassana – Piatok 23. novembra 2018 o 9:15

Meditačná učiteľka a lektorka mindfulness kurzov s láskou k yin yoge.  Maya vedie vipassana meditačné skupiny, meditačné ústrania a mindfulness kurzy v centre Plejs (založený v roku 2015). Maya sa meditácii vipassana venuje od roku 2007 a snaží sa ju preniesť z meditačného vankúša do každodenného života, lebo “sedieť na vankúši nestačí :)”

VIAC

ANDREJ JELENÍK

Mindfulness – zvládanie stresu pomocou všímavosti – Sobota 24. novembra 2018 o 9:00
Súcit k sebe a sebaprijatie – Nedeľa 25. novembra 2018 o 9:00

Andrej vyštudoval psychológiu a dejiny umenia a kultúry. Viac ako 10 rokov pracuje v oblasti psychológie, osobného rozvoja a zvládania stresu.

VIAC

KATARÍNA JURENKOVÁ 

Pôrod v modernej spoločnosti – Piatok 23. novembra 2018 o 12:45

Je dula, inštruktorka predpôrodnej prípravy metódou Hypnopôrod, inštruktorka tehotenskej a popôrodnej jogy.

VIAC

JURAJ KOREC

Rolfing – Nedeľa 25. novembra 2018 o 9:15

Certifikovaný rolfer™ ukončil štúdium metódy ROLFING® zastrešené European Rolfing® Association e.V., ktorá poskytuje tréning, certifikáciu a dalšie vzdelávanie pod vedením amerického inštitútu Rolfing Institute of Structural Integration“ založeného Dr. Idou Rolfovou v roku 1971. Hĺbka a rozsah tohto certifikačného programu garantujú vysokú odbornosť.

VIAC

ZUZANA BAJKAIOVÁ 

AKo pôROD ovplyvňuje ROD / Limbický odtlčok  – Nedeľa  25. novembra 2018 o 12:00

Zuzka je magistra sociálnej práce so zameraním na psychoterapiu s resocializáciou, dula, terapeutka , od roku 2008 sprevádza ženy v období tehotenstva, pri pôrodoch a v šestonedelí. Podporuje rodičov v čase, keď štartujú svoje rodičovské roly, venuje sa témam vedomého partnerstva a rodičovstva , dlhodobým dopadom pôrodu na život človeka, témam limbického otlačku a liečenia vnútorného dieťaťa, rehabilitácii pôrodných zážitkov/Rebirthingu a liečeniu traumy. Sprevádza jednotlivcov a rodiny v krízach

VIAC

MARTIN ŠURKALA

Psychedeliká, zmenené stavy vedomia a ich integrácia – Sobota 24. novembra 2018 o 9:15

Je v Nemecku atestovaný lekár v odbore psychiatria a psychoterapia, pričom jeho zameranie je v psychodynamickom smere. Po ukončení štúdia medicíny v Bratislave pracoval v Nemecku na psychiatrickej klinike, kde zbieral skúsenosti na rôznych oddeleniach (všeobecná psychiatria, neuropsychiatria, oddelenie pre závistosti, forenzná psychiatria, gerontopsychiatria).

VIAC