PhDr. IVAN PAVLOVIČ, PhD.

Je psychológ a psychoterapeut. V súčasnosti už ôsmy rok pôsobí v Bratislave v psychiatrickom stacionári Spirare, kde vedie nielen individuálnu a skupinovú psychoterapiu, ale aj systemické konštelácie. Okrem praxe sa venoval aj výučbe hlbinnej psychológie, psychoterapie, transpersonálnej psychológie a rôznym iným praktickým predmetom na PEVŠ v Bratislave a UCM v Trnave. V súčasnosti pôsobí na UK v Bratislave. Počas doktorandského štúdia robil kvalitatívny výskum psychohygieny u psychoterapeutov.

V minulosti pracoval šesť rokov aj ako poradenský psychológ pre dospelých, páry a rodinu. Má ukončený certifikovaný psychodynamický výcvik a výcvik v systemických konšteláciách. Dlhodobo sa vzdelával aj v procesorientovanej psychológii a rodinnej terapii podľa Virginie Satirovej. Je spoluzakladateľom Slovenskej psychedelickej spoločnosti (SAPAS) a členom Českej psychedelickej spoločnosti (CZEPS). V septembri minulého roku absolvoval spolu s troma ďalšími členmi SAPAS výcvik na terapiu postraumatickej stresovej poruchy (PTSD) pomocou látky MDMA. V osobnom živote sa venuje hlavne bojovým umeniam, joge, meditácii a kontaktnej improvizácii (playfight).

 

SYSTEMICKÉ KONŠTELÁCIE  

Piatok 15. novembra 2019 o 12:15

PSYCHEDELIKÁ, ZMENENÉ STAVY VEDOMIA A ICH INTEGRÁCIA

Sobota 16. novembra 2019 o 12:15

 

Web: http://www.psychoterapia-sk.sk/pavlovic/
E-mail: ivan.pavlovic04@gmail.com