MARTIN ŠURKALA

Je v Nemecku atestovaný lekár v odbore psychiatria a psychoterapia, pričom jeho zameranie je v psychodynamickom smere. Po ukončení štúdia medicíny v Bratislave pracoval v Nemecku na psychiatrickej klinike, kde zbieral skúsenosti na rôznych oddeleniach (všeobecná psychiatria, neuropsychiatria, oddelenie pre závistosti, forenzná psychiatria, gerontopsychiatria). Od roku 2016 žije so svojou rodinou vo Viedni a pracuje na menšej sociopsychiatrickej klinike v Dolnom Rakúsku. Martin je spoluzakladateľom Slovenskej psychedelickej spoločnosti, kde sa venuje najmä odbornej činnosti (písanie článkov, preklady, prednášky). O psychedelické látky sa zaujíma niekoľko rokov, pričom sa sústreďuje na najnovšie poznatky na tomto poli ako aj o filozofické uchopenie fenoménu psychedelickej skúsenosti. V septembri absolvoval spolu s troma ďalšími členmi SAPAS (aj s Ivanom Pavlovičom) výcvik na terapiu posttraumatickej stresovej poruchy (PTSD) pomocou látky MDMA.

Martinov rozhovor „Psychiater o účinkoch LSD a „bad tripoch“: Úroveň debaty o drogách je slabá“ :  bit.ly/2B22irz

 

PSYCHEDELIKÁ, ZMENENÉ STAVY VEDOMIA A ICH INTEGRÁCIA

Sobota 16. novembra 2019 o 12:15

 

Web: https://sapas.sk/
Blog: https://sapas.sk/blogy/
Facebook: https://www.facebook.com/sapas.sk/