TAŤJANA HORKÁ

Psychiatrička a psychoterapeutka s viac ako 25 ročnou praxou v medicíne. Venuje sa individuálnej a skupinovej psychoterapii, sprevádzaniu pestúnských rodín, je lektorkou mnohých workshopov a terapeutických zážitkových seminárov a výcvikov. Je absolventka výcvikov v rodinnej a systemickej psychoterapii, v hypnóze a mnohých ďalších. Aktuálne sa okrem súkromnej praxe v Brne / individuálna, párová a rodinná terapia / venuje prednáškovej činnosti, témam liečenia vnútorného dieťaťa, vedomého rodičovstva, rehabilitácii pôrodných zážitkov.

LIEČENIE VNÚTORNÉHO DIEŤAŤA – PAMÄŤ TELA

Piatok 15. novembra 2019 o 12:00

VEDOMÉ RODIČOVSTVO

Sobota 16. novembra 2019 o 9:00

 

Web: http://www.psychoprofi.cz/tatjana-horka-psychiatr.html
Fb:  https://www.facebook.com/tatjana.horka.9
Email:  tatjanahorka@gmail.com
Tel. : + 420 777 743 704