Archív Festivalu 2017

17. - 19. novembra 2017

TEKUTÉ TELO – OD ZAMRZNUTIA K POHYBU

Piatok 17. novembra 2017 o 9:00
s Martinom Ďurišom
Pohyb je nepriateľ strachu. Toto je motom mnohých pohybových terapií, ktoré sa hlbšie zaoberajú traumou, ktorá je ukrytá hlboko v tele a psyché. Tento workshop bude o predstavení niektorých techník a princípov, ktoré majú v úcte tekutú, vodnú esenciu nášho tela. Bude to intuitívna, otvorená diskusia a ochutnávka niektorých techník, ktoré sa v pohybových terapiách používajú.

VIAC

PROCESORIENTOVANÁ PSYCHOTERAPIA 

Piatok 17. novembra 2017 o 9:45
so Sarah Kašákovou a Brigit Trimajovou
Procesová práca je už vyše 20 rokov našou srdcovou záležitosťou a na práci so zábranami a kriticizmom chceme ukázať jedinečnosť tohto prístupu. V procesovej práci je to, čo nazývame problémom, príležitosťou k rastu. Tam, kde v iných prístupoch nachádzame patológiu, v procesovej práci zvažujeme možný potenciál rozvoja a (r)evolúcie. Procesová práca považuje za zásadné a určujúce smerovanie človeka k jeho vlastnej celistvosti a jedinečnosti a to je to, čo určuje terapeutický/rozvojový proces.

VIAC

PRIRODZENÝ PÔROD A VEDOMÁ PRÍPRAVA

Piatok 17. novembra 2017 o 12:00
s Katarínou Jurenkovou
Tehotenstvo je úplne prirodzeným procesom nášho tela – rovnako ako aj pôrod, ktorý je jeho logickým prirodzeným vyústením.

VIAC

JOGOVÁ TERAPIA

Piatok 17. novembra 2017 o 12:45
s Martinom Ďurišom
Joga je známa pre jej pozitívne účinky na rôznych úrovniach nášho zdravia. Moderná veda len pomaly začína týmto metódam rozumieť. V dnešnej dobe možností a poznania, môžeme vidieť ako pradávne metódy sebarozvoja získavajú na kredibilite práve vďaka najmodernejšiemu výskumu vo vede..

VIAC

TANTRA – CESTA VNÚTORNEJ PREMENY, CESTA LÁSKY

Piatok 17. novembra 2017 o 15:00 a sobota 18. novembra 2017 o 15:00
s Martinom Vrabkom a Luciou Pajszerovou
Úvodná prednáška s ochutnávkou esencie tantry. Slovami a zážitkom sa dotkneme tejto spirituálnej cesty, ktorá je cestou od sexu k nadvedomiu.

VIAC

MESTSKÝ ŠAMAN

Piatok 17. novembra 2017 o 15:45 a sobota 18. novembra 2017 o 15:45 s Marekom Bohunickým Ahojte muži a ženy. Budeme zaoberať šamanizmom, ktorý je prospešný pre každodenný život súčasného človeka. Pre človeka, ktorý chce žiť sociálne – v láskavej ľudskej komunite. Poviem čosi o tom ako vnímam šamanizmus ja, čo mi priniesol, ako a prečo neoddeliteľne patrí do môjho života. Niečo o jednotlivých smeroch, ale hlavne – budeme praktickí. Budete si môcť jednotlivé cvičenia a praktiky vyskúšať sami na sebe a možno sa stať aspoň na chvíľu – mestským šamanom či šamankou.

VIAC

TÓNY ŽIVOTA

Piatok 17. novembra 2017 o 18:30
Pozývame Vás na harmonizačnú a liečivú zvukovú sprchu pomocou vibrafónu, hudobného nástroja ktorý je ladený v starobylých Solfeggio frekvenciách. Tieto tóny účinne vylaďujú energetický systém nášho tela, prebúdzajú bunkovú a genetickú pamäť do jej pôvodnej čistoty a tým spúšťajú samoliečiaci proces nášho organizmu. Súčasťou môjho seminára je prednáška o posvetnej geometrii a vybráciách. Na záver vás prevediem intuitívnym bubnovaním na šamanských bubnoch ktoré vyrábam a prinesiem. Je možnosť si bubon kúpiť.

VIAC

HOLOTROPNÉ DÝCHANIE – PREDNÁŠKA

Sobota 18. novembra 2017 o 9:00
s Martinom Ďurišom
Jedná sa o elegantnú a bezpečnú techniku, ktorá využíva k navodeniu mimoriadneho stavu vedomia zrýchleného a prehĺbeného dychu a evokatívnej hudby. Kombinuje tiež cielenú prácu s telom, arterapeutické techniky a skupinovú dynamiku.

VIAC

SILOVÉ ZVIERA

Sobota 18. novembra 2017 o 9:45
s Marekom Bohunickým
Pôvodne sme vnímali zvieratá ako posvätné prejavy Vyššej moci, ktorá sa cez ne manifestuje. Vzhľadom ku kultúre z ktorej človek pochádza sa tento vzťah mení, ale to čo ostáva je – zvieratám pripisujeme určité vlastnosti. Niektorých by sme chceli mať viac, iných sa desíme a kulturálne či rodinne ich i odmietame a zahanbujeme. A potom sú tu také, ku ktorým nemáme žiaden zvláštny vzťah či pocit.

VIAC

PSYCHEDELIKÁ A ICH POTENCIÁL V TERAPII A OSOBNOSTNOM ROZVOJI

Sobota 18. novembra 2017 o 12:00 a nedeľa 19. novembra 2017 o 15:45
s Jaroslavom Farkašom
Workshop predstaví potenciál využitia psychedelických látok v terapii a osobnostnom rozvoji, pričom neopomenie i riziká spojené s nezodpovedným používaním týchto nástrojov. Účastníci sa dozvedia i praktické princípy prvej pomoci pri zvládaní náročnej psychedelickej skúsenosti a o možnostiach jej následnej integrácie.

VIAC

MOŽNOSTI POUŽITIA SYSTEMICKÝCH KONŠTELÁCIÍ

Sobota 18. novembra 2017 o 12:45
s Ivanom Pavlovičom
Systemické konštelácie sú zážitkovou metódou, ktorá vychádza z práce Berta Hellingera, ktorý hľadal cesty, ako uvádzať narušené a nefunkčné rodinné systémy opäť do rovnováhy.

VIAC

WOODPACK BROTHERS

Sobota 18. novembra 2017 o 18:30
WoodPack Brothers je neorganizované stretnutie profesionálnych hudobníkov a perkusionistov, ktorí prepadli slovenskému intuitívnemu hudobnému nástroju menom WoodPack. WoodPack je rytmicko – melodický hudobný nástroj ručne varábaný na Slovensku z vysoko rezonančného kvalitného dreva. V každom jednom prípade ide o originál a neexistujú dva rovnaké nástroje s rovnakým vizuálom či zvukom. Medzi členov patria napr. Michal Fedor, David Juraj Raši, Boris Čellár, Javor Divotvor, Ludmila Stefanik, Ondrej Kopecky… Hudobné zoskupenie WoodPack Brothers je organické a vždy iné, nakoľko združuje profesionálne vyťažených hudobníkov.

VIAC

MINDFULNESS – ZVLÁDANIE STRESU POMOCOU VŠÍMAVOSTI

Nedeľa 19. novembra 2017 o 9:00
s Andrejom Jeleníkom
Praktický workshop pre všetkých, ktorí chcú lepšie zaobchádzať so stresom, rozvíjať nadhľad, vnútorný pokoj, uvoľnený postoj či účinnejšie zaobchádzať s emóciami- predstavíme základy konceptu všímavosti (mindfulness) pre každodenný život z programu MBSR.

VIAC

PRANAYAMA – PRÁCA S DYCHOM PRE ZDRAVIE A ENERGIU

Nedeľa 19. novembra 2017 o 9:45
s Janou Čahojovou
Práca s dychom a jeho aspektami ako základnou životnou energiou, rozpoznávanie a vnímanie energetických dráh, význam jednotlivých techník a vnímanie ich účinkov.

VIAC

ŠAMANSKÁ KRANIOSAKRÁLNA TERAPIA

Nedeľa 19. novembra 2017 o 12:00
s Marekom Bohunickým
Ženy a muži. Pozývam Vás workshop, ktorý je novou generáciou kraniosakrálnej biodynamickej terapie. Je jej šamanskou úpravou, ktorú som vyvíjal 5 rokov. Klasickú verziu biodynamickej kraniosakrálnej terapie som doplnil cvičeniami na uvedomovanie si hraníc, konšteláciami na danú tému, proces-orientovaným a šamanským prístupom.

VIAC

LUCIDNÉ SNY

Nedeľa 19. novembra 2017 o 12:45
s Petrom Baricom
Wokshop bude vedený ako beseda o využití snov v bežnom živote a rozvoji (bdelosti) lucidity v snoch, predovšetkým z pohľadu indo-tibetskej tradície. Taktiež sa oboznámime s niekoľkými krátkymi cvičeniami zameranými na rozvoj bdelosti v snoch.

VIAC

AKO pôROD ovplyvňuje ROD / Limbický odtlačok / Mikropôrod – Film 

Nedeľa 19. novembra 2017 o 15:00
so Zuzanou Bajkaiovou
Workshop o úcte k životu, o tom, akú hlbokú stopu v nás zanechá obdobie počatia, prenatálneho vývinu, pôrodu a raného detstva. O tom, ako sa zážitky z týchto období môžu manifestovať v našich životoch, v našom vnímaní seba, druhých bytostí, sveta…o bolesti, ktorá môže byť za nimi skrytá ale aj o nádeji, liečení a láske. Ale aj o tom, že niekdy stačí nestáť v ceste tomu čo je.

VIAC

RAMIVANA – CESTA ZVUKOM

Nedeľa 19. novembra 2017 o 19:00
Nechajte sa uniesť relaxačnou Cestou zvukom, plnou bohatých tónov Khoomei mongolských hrdelných spevov a harmonických hudobných nástrojov z celého sveta ako austrálske didgeridoo, indiánske flauty, drumble z rôznych krajín, tibetské spievajúce misky, shruti box, symfonické gongy a mnohé iné…
Tieto nádherné vibrácie putujú okolo a cez vaše telo, čo vám dovolí sa uvoľniť a ísť hlboko na vašu osobnú cestu, pričom sa spúšťa úžasný samoliečiaci proces. Večer bude zakončený otvorenou diskusiou.

VIAC