Ako pôROD ovplyvňuje ROD / Limbický odtlačok / Mikropôrod - film

so Zuzanou Bajkaiovou

Ako pôROD ovplyvňuje ROD / Limbický odtlačok / Mikropôrod – film

Workshop o úcte k životu, o tom, akú hlbokú stopu v nás zanechá obdobie počatia, prenatálneho vývinu, pôrodu a raného detstva. O tom, ako sa zážitky z týchto období môžu manifestovať v našich životoch, v našom vnímaní seba, druhých bytostí, sveta…o bolesti, ktorá môže byť za nimi skrytá ale aj o nádeji, liečení a láske. Ale aj o tom, že niekdy stačí nestáť v ceste tomu čo je.

V prvom roku života dieťa nič iné nepotrebuje, len splynutie s matkou dojčenie, zrkadlenie a bezodkladné napĺňanie svojich potrieb.V splynutí zažíva prijatie a bezpodmienečnú lásku.Pre novorodeného človeka je dotyk láskou, blízkosť je láskou, komunikácia podnety sú láskou.

V splynutí je ešte jedna dôležitá rovina a to je schopnosť splynúť so svetom a neskôr v živote nadväzovať hlboké vzťahy , žiť radostný a naplnený život s inými ľuďmi, realizovať svoj potenciál, je za tým pocit, že som tu správne a mám tu svoje miesto.

Možno preto je dnes toľko hľadajúcich. Čo ak to, čo skutočne všetci hľadáme je splynutie s matkou, na ktorí sme predprogramovaní a ktorého sa nám nedostalo?

Mikropôrod – film 17:00 

Film Mikroporod prináša najnovšie vedecké poznatky, ktoré môžu ovplyvniť zdravie budúcich generácií. Dvanásť svetových vedeckých kapacít sa na pôrod pozrelo cez sklíčko mikroskopu a zistili, že za nárastom ochorení, ktoré poznáme pod názvom „civilizačné“ ( napr. astma, alergie, cukrovka, celiakia, niektoré druhy rakoviny a duševné choroby…) nie sú podpísané len faktory ako je napríklad zhoršujúce sa životné prostredie alebo nezdravý životný štýl. Už v maternici je dieťa osídľované niektorými kolóniami baktérií a pôrod je dôležitým oknom v živote človeka, kedy prebiehajú vzácne, voľným okom neviditeľné procesy, kladú sa základy ekosystému nového človeka a ovplyvňujú jeho celoživotné zdravie. Nesprávnymi pôrodníckymi postupmi a spôsobmi akými zaobchádzame s novorodencami, (napr. umývanie po pôrode, separácia od matky, nevhodné medicínske intervencie a rutinné postupy, nárast pôrodov cisárskym rezom) vytvárame generácie detí s možnosťou poškodenia imunitného systému.

 

MGR. ZUZANA BAJKAIOVÁ

magistra sociálnej práce so zameraním na psychoterapiu s resocializáciou, dula, terapeutka , od roku 2008 sprevádza ženy v období tehotenstva, pri pôrodoch a v šestonedelí. Podporuje rodičov v čase, keď štartujú svoje rodičovské roly, venuje sa témam vedomého partnerstva a rodičovstva , dlhodobým dopadom pôrodu na život človeka, témam limbického otlačku a liečenia vnútorného dieťaťa, rehabilitácii pôrodných zážitkov/Rebirthingu / sprevádza jednotlivcov a rodiny v krízach.