HOLOTROPNÉ DÝCHANIE – PREDNÁŠKA

s Martinom Ďurišom

HOLOTROPNÉ DÝCHANIE – PREDNÁŠKA

Jedná sa o elegantnú a bezpečnú techniku, ktorá využíva k navodeniu mimoriadneho stavu vedomia zrýchleného a prehĺbeného dychu a evokatívnej hudby. Kombinuje tiež cielenú prácu s telom, arterapeutické techniky a skupinovú dynamiku.

Holotropné dýchanie™ bolo vyvinuté psychiatrom českého pôvodu MUDr Stanislavom Grofom a jeho ženou Christinou na základe mnohoročného výskumu liečivého potenciálu mimoriadnych stavom vedomia, ktorý začal v 60. rokoch v Prahe a pokračoval neskôr v USA. Slovo “holotropné” je neologizmus zložený z gréckych slov “celistvosť” a trapein “pohybovať sa, smerovať”, teda v preklade “smerujúci k celistvosti”.

Jedná sa o elegantnú a bezpečnú techniku, ktorá využíva k navodeniu mimoriadneho stavu vedomia zrýchleného a prehĺbeného dychu a evokatívnej hudby. Kombinuje tiež cielenú prácu s telom, arterapeutické techniky a skupinovú dynamiku.

Dych, dychové techniky a hudba boli využívané k navodeniu mimoriadnych stavov vedomia od pradávna a naprieč rôznymi kultúrami. Zrýchlený a prehĺbený dych mení alkalicitu krvi a látok ovplyvňujúce mozog. Na rozdiel od tradičných dychových techník, ktoré využívajú napríklad niektoré druhy jogovej praxe, v holotropnom dýchaní neexistuje presný predpísaný spôsob, ako dýchať. Dych môže byť niekedy veľmi intenzívny, a niekedy veľmi subtílny. Záleží veľmi od individuálneho procesu dýchajúceho. Dôležité je len ostať prítomný s tým, čo prichádza a intuitívne to nasledovať. Prehĺbenie a zintenzívnenie dychu je najskôr robené vedomo a napomáha mu hudobný set zostavený špeciálne pre tieto účely. Neskôr sa vedomá práca s dychom a aj hudba stávajú druhoradými, a prichádza práca s hlbšími úrovňami psyché a vrstvami tela, čo je navzájom veľmi úzko prepojené. Prichádza liečenie a sebaspoznávanie cez intenzifikáciu symptómov, ale aj cez vysoko “výživné” zmenené stavy vedomia.

Holotropné dýchanie je hlbinná sebaspoznávajúca technika, ktorá prešla a prechádza , ako všetko, neustálym vývojom. Tým nechcem naznačiť, že je na technike niečo veľmi iné ako bolo v minulosti, avšak, na čo sa kladie čoraz väčší a väčší dôraz, je počet facilitátorov, podpora a integrácia do bežného života.

Workshopy, ktoré organizujem je pokusom šíriť na Slovensku spôsob holotropného dýchania, kde môžeš zažiť túto hlbokú techniku s mnohočlenným týmom facilitátorov, ktorý prešli riadnym výcvikom Grof Transpersonal Training. Okrem intenzívneho transpersonálneho výcviku, ich hlavným a najzákladnejším tréningom je ich neustále pokračujúca, celým životom prítomná, fyzická a duchovná prax. Čo je neoddeliteľnou súčasťou kvalitného facilitátora holotropného dýchania.

Je nutné osloviť aj to, že rastúcou popularitou tejto techniky sa na slovo “holotropné dýchanie” nalepilo veľa mýtusov, neprávd, techník a spôsobov dýchania, ktoré by už nemali byť nazývané holotropné. Dôležité je vedieť, že tento názov dýchania neznamená iba samotný zrýchlený dych – obraz, ktorý si veľa ľudí automaticky priradí k názvu “holotropko”. Ide najmä o spôsob zmýšľania, Systém Umiestnenia Pozornosti (APS – Awareness Positioning System), o vnútorné nastavenie pri práci s telom a psyché, o hlbšiu medziľudskú podporu a dôveru v múdrosť tela. Veľká pozornosť sa dáva na vytváranie veľmi bezpečného a podporného prostredia pre proces dýchajúceho, ale aj sittera. V rámci komunity facilitátorov Grof Transpersonal Training, sa kladie čoraz viac dôraz na pokračujúce vzdelávanie facilitátorov. Týmto osobným, ale aj spoločným komunitným ľudským úsilím, pomáhajú vytvárať čo najvhodnejšie prostredie pre liečenie človeka na mnohých úrovniach. Víziou do budúcna je vytvoriť čo najpevnejší a najpodpornejší networking pre pomoc pri integrácii transpersonálnych zážitkov do bežného života.

MARTIN ĎURIŠ

Martin Ďuriš sa venuje štúdiu rôznych smerov sebarozvoja od roku 2006. V roku 2008 získal certifikát jogového učiteľa, tréning absolvoval s Bharathom Shettym v Indii. O dva roky neskôr dokončil štúdium na The University of Bolton v Anglicku, odbor zameraný na rozvoj jedinca a komunity cez fyzickú aktivitu a umenie, Health & Physical Activity Foundation Degree. Tento smer spája princípy z oblasti športu, fitnes, fyzickej aktivity, výživy a psychológie. Od roku 2011 sa učí jogovú terapiu pod vedením Dr. Ganesha Mohana a Dr. Güntera Niessena, s nimi absolvoval pokročilý učiteľský tréning pod záštitou Svastha Organization. Momentálne je vo výcviku profesora Stanislava Grofa. Tento výcvik je zameraný na holotropné dýchanie a transpersonálnu psychológiu (Grof Transpersonal Training). Venuje sa tréningu všímavosti – mindfulness, ozdravným technikám taostickej jogy, štúdiu proces orientovanej a transpersonálnej psychológie, pohybovej terapii a kranio-sakrálnej terapii. Mar-tin pristupuje ku klientom celostným prístupom, kde logicky a citlivo spája poznatky a princípy z rôznych smerov východu a západu, ktoré vedú ku zdraviu človeka a komunity.