JOGOVÁ TERAPIA

s Martinom Ďurišom

JOGOVÁ TERAPIA

Joga je známa pre jej pozitívne účinky na rôznych úrovniach nášho zdravia. Moderná veda len pomaly začína týmto metódam rozumieť. V dnešnej dobe možností a poznania, môžeme vidieť ako pradávne metódy sebarozvoja získavajú na kredibilite práve vďaka najmodernejšiemu výskumu vo vede.

Aj keď joga mala tisíce rokov terapeutický zámer, až v poslednom období vyvstáva Jogová Terapia ako samotná disciplína. Jej zámerom je prinášať najefektívnejšie aspekty tradičnej jogy a ajurvédy v kombinácii s poznatkami modernej medicíny. Dôraz sa kladie na individuálne potreby a možnosti každého človeka. Čoraz viac lekárov na svete začína zahrňovať jogové metódy do ich prístupu k uzdraveniu pacienta a čoraz viac jogových učiteľov má terapeutický zámer v ich učení. Joga začína mať veľa podôb, od stabilizačných cvičení tela, prácu s dychom, uvolnenia tkanív, až po tréningy všímavosti, ktoré sú na západe čoraz populárnejšie a oceňované aj vo veľkých firmách, či školách.

Veda si začína znovu uvedomovať spojitosť všetkých vecí. Tým, že veľa kontemplatívnych metód východu je čoraz viac odborne skúmaných a údaje dôkladne zhromažďované, stáva sa čoraz ľahšie pre vedu a medicínske kruhy akceptovať kvalitu a benefity Jogovej Terapie.

Avšak stále ešte nie je jednotná definícia tejto disciplíny. Na to aby sme dospeli k adekvátnej definícii a vytvoril sa vhodný štandard Jogovej Terapie, je dôležité mať na mysli určité profesionálne a etické témy. A zároveň je potrebné vzdelávať širšiu verejnosť o benefitoch Jogovej Terapie a jej vhodnom a bezpečnom používaní.

Tento workshop je úprimnou snahou o zdieľanie informácií a predstavení jogovej terapie viac do detailu v ponímaní Svastha Organization.

MARTIN ĎURIŠ

Martin Ďuriš sa venuje štúdiu rôznych smerov sebarozvoja od roku 2006. V roku 2008 získal certifikát jogového učiteľa, tréning absolvoval s Bharathom Shettym v Indii. O dva roky neskôr dokončil štúdium na The University of Bolton v Anglicku, odbor zameraný na rozvoj jedinca a komunity cez fyzickú aktivitu a umenie, Health & Physical Activity Foundation Degree. Tento smer spája princípy z oblasti športu, fitnes, fyzickej aktivity, výživy a psychológie. Od roku 2011 sa učí jogovú terapiu pod vedením Dr. Ganesha Mohana a Dr. Güntera Niessena, s nimi absolvoval pokročilý učiteľský tréning pod záštitou Svastha Organization. Momentálne je vo výcviku profesora Stanislava Grofa. Tento výcvik je zameraný na holotropné dýchanie a transpersonálnu psychológiu (Grof Transpersonal Training). Venuje sa tréningu všímavosti – mindfulness, ozdravným technikám taostickej jogy, štúdiu proces orientovanej a transpersonálnej psychológie, pohybovej terapii a kranio-sakrálnej terapii. Mar-tin pristupuje ku klientom celostným prístupom, kde logicky a citlivo spája poznatky a princípy z rôznych smerov východu a západu, ktoré vedú ku zdraviu človeka a komunity.