PROCESORIENTOVANÁ PSYCHOTERAPIA

Procesová práca je už vyše 20 rokov našou srdcovou záležitosťou a na práci so zábranami a kriticizmom chceme ukázať jedinečnosť tohto prístupu. V procesovej práci je to, čo nazývame problémom, príležitosťou k rastu. Tam, kde v iných prístupoch nachádzame patológiu, v procesovej práci zvažujeme možný potenciál rozvoja a (r)evolúcie. Procesová práca považuje za zásadné a určujúce smerovanie človeka k jeho vlastnej celistvosti a jedinečnosti a to je to, čo určuje terapeutický/rozvojový proces.

Práca na kriticizme je prácou na posilnení vnútornej autority človeka a hlboko súvisí s preberaním zodpovednosti za vlastnú cestu a život. Rôzne sociálne zábrany a hranice sú pomocou uvedomenia preskúmavané a nanovo kreatívne integrované. S tým ruka v ruke ide podpora autenticity a plnosti života s využitím logiky, intuície i emócií a kvalít a energií z nich transformovaných. Neoddeliteľnou súčasťou tejto práce je tvorivé spracovanie možného rozporu medzi smerovaním človeka a danými spoločenskými a kultúrnymi normami, pravidlami a nastaveniami majoritnej spoločnosti, ako aj zvyšovanie povedomia o širšom kontexte i hľadanie možno niekedy nezvyčajných a bežné stereotypné rámce prekračujúcich, no sociálne prijateľných a zároveň na mieru konkrétneho človeka šitých riešení.

Workshop ponúka teoreticko-praktickú ochutnávku procesovej práce s možnosťou vyskúšať si a na vlastnej koži zažiť jedinečnosť procesového prístupu a zaobchádzania s problémom, vyrušením.

JANA SARAH KAŠÁKOVÁ

je psychologička, psychoterapeutka, facilitátorka a lektorka so súkromnou praxou v Piešťanoch, absolventka diplomovaného programu POP, autorka záverečnej práce o ženstve, učiteľka a trénerka procesovej práce POPI-Slovensko. Venuje sa hanbe, smrti, transformácii, aplikácii procesovej práce na rodovú problematiku a ženstvo s využitím výtvarných postupov.

 

BRIGIT TRIMAJOVÁ

je psychoterapeutka, koučka a lektorka, pracuje s jednotlivcami a skupinami, dlhodobo pôsobí v oblasti práce s ľuďmi a ich rozvoja, spolupracuje s rôznymi organizáciami z komerčného aj neziskového sektoru. Napísala prácu o materstve a moci spojenej s materstvom. Pri práci s klientmi pokladá za svoje poslanie prepájanie osobného a pracovného sveta a hľadanie cesty naplneného celistvého života.

 

Obe lektorky spoluvedú vzdelávací inštitút POPI Slovensko spolu so svojimi ďalšími kolegyňami a kolegami.