ŠAMANSKÁ KRANIOSAKRÁLNA TERAPIA

s Marekom Bohunickým

ŠAMANSKÁ KRANIOSAKRÁLNA TERAPIA

Ženy a muži. Pozývam Vás workshop, ktorý je novou generáciou kraniosakrálnej biodynamickej terapie. Je jej šamanskou úpravou, ktorú som vyvíjal 5 rokov. Klasickú verziu biodynamickej kraniosakrálnej terapie som doplnil cvičeniami na uvedomovanie si hraníc, konšteláciami na danú tému, proces-orientovaným a šamanským prístupom.

Workshop je určený nielen pre ľudí z radov profesionálov starostlivosti o človeka (maséri, terapeuti, lekári…), ale i úplných laikov. Pretože je v prvom rade zameraný na zlepšenie kvality nášho osobného života, premenu vnútorných presvedčení o tom či si smieme dovoliť byť zdraví a šťastný.

Z môjho uhla pohľadu a už stoviek spätných väzieb. Ide o metódu, ktorej obrovský potenciál je možné využiť na úpravu telesných problémov, zrýchlenia regenerácie, posilnenia a naozaj hlbokého relaxovania (priam „resetovania“) psychického stavu a má priamy dopad i na vzťahové osobné či pracovné situácie.

Dobrá otázka: čo to je kraniosakrálna biodynamická terapia a eše k tomu šamanská?

Video o Šamanskej kraniosakrálnej terapii: https://www.youtube.com/watch?v=DqO44At8iWI

Zhruba to znamená dotykovo telesný prístup (bodyterapia), ktorý plne rešpektuje vnútornú múdrosť klienta a jej momentálny prejav cez telo a hlas prijímajúceho. Šamanské vraví o tom, že sme súčasťou všetkého, že sme časť prírody, Zeme a Vesmíru. V živote zastupujeme mnohé role od detí, partnerov, rodičov či profesné role – a každá má svoje miesto. Ak ich používame nesprávne, dochádza k rozporom a konfliktom vo vzťahoch a na našom tele. Základná rovina je že sme proste muž alebo žena. Z nej vychádzame. A čím si toto viacej TELESNE UVEDOMUJEME, tým sme zdravší, šťastnejší a uvoľnenejší. A s odvahou dokážeme nastaviť hranice tomu, čo je pre nás nezdravé. Tu je článok o práci s hranicami a rolami: http://www.skolacloveka.sk/index.php/kurzy/masaze/194-uvedomovanie-si-hranic-v-praci-i-v-osobnom-zivote

Čo bude náplňou praktického zážitkového workshopu:
Odovzdať Vám pár teoretických i zážitkových informácií, aby bolo jasné čo za filozofiu je Šamanská kraniosakrálna terapia. Povieme si o „hlbokej demokracii“, čo znamená že všetko má právo na existenciu, svoje miesto, má právo byť vypočuté. I časti seba ktoré považujeme za slabé, hanblivé či hrozivé. Vplyvom natrénovania láskavej pozornosti, ktorá sa prejavuje potom v dotyku, tieto naše časti uctíme, prijmeme a jemne integrujeme. Tak ich môžeme efektívne využívať v každodennom súkromnom alebo pracovnom živote. Formou spoznávania seba samého a ostatných účastníkov workshopu budete môcť experimentovať a spoznávať jednotlivé časti tela a aspekty svojho života. Ako? Jemným dotykom.

Na workshope budeme hovoriť o témach ako:

  • čo je to Dych života a aké sú jeho základné prejavy
  • praktické spojenie sa so svojím telom – „Oblečenie sa do Tela“
  • nacítiť si v praxi princíp prijímania a dávania = životná sila v prejave pulzovania tela – tekutosť
  • práca s jednotlivými vrstvami tela a ich významom v živote človeka na rôznych úrovniach
  • spoznanie troch hlavných pulzácií tela, ich význam, still point, dýchanie, vnútorné postoje
  • Ako ďaleko je to teda z hlavy do srdca?

MAREK BOHUNICKÝ

Som 40 ročný muž, otec a milovník života, hĺbky a smiechu. Viac ako polovicu svojho života sprevádzam jednotlivcov i skupiny pomocou práce s telom a dotykom. Predtým taoista, šaman, bojovník. V poslednom období sa mi páči nazývať sa „mestským šamanom“, pretože to vystihuje filozofiu žitia v ľudskom spoločenstve dnešnej doby. Zaujímam sa o spôsoby, ako prispieť k prúdeniu lásky ktorá podporuje Život. K tomuto Vás prizývam na workshopoch a seminároch.

Viac sa o mne môžete dozvedieť na web stránke: www.skolacloveka.sk