SILOVÉ ZVIERA

s Marekom Bohunickým

SILOVÉ ZVIERA

Pôvodne sme vnímali zvieratá ako posvätné prejavy Vyššej moci, ktorá sa cez ne manifestuje. Vzhľadom ku kultúre z ktorej človek pochádza sa tento vzťah mení, ale to čo ostáva je – zvieratám pripisujeme určité vlastnosti. Niektorých by sme chceli mať viac, iných sa desíme a kulturálne či rodinne ich i odmietame a zahanbujeme. A potom sú tu také, ku ktorým nemáme žiaden zvláštny vzťah či pocit.

Silové zviera predstavuje určitú charakteristickú vlastnosť / kvalitu, ktorú má zo šamanského pohľadu každá rodina (viď erby), krajina i jednotlivec buď prijatú alebo odmietanú (stáva sa z nej tak tieňová stránka sily).

Na tomto workshope sa budeme venovať rôznych formám a prejavom sily. Skúsime zistiť čo kto považuje za silu, ako s ňou narába. Použijeme šamanský prístup otvorenia sa sile vo forme zvieraťa pre ktoré sa rozhodnete. Budete pozvaný túto silu viacej spoznať, hovoriť s ňou a možno sa ňou i stať a prijať Esenciu ktorá sa v danom zvierati pre Vás skrýva. Budete mať priestor si navnímať a cez malú meditáciu sa otvoriť Vášmu silovému zvieraťu a priniesť si túto kvalitu do každodenného sveta.

Na konci workshopu bude malé sdieľanie zážitkov v šamanskom kruhu.

MAREK BOHUNICKÝ

Som 40 ročný muž, otec a milovník života, hĺbky a smiechu. Viac ako polovicu svojho života sprevádzam jednotlivcov i skupiny pomocou práce s telom a dotykom. Predtým taoista, šaman, bojovník. V poslednom období sa mi páči nazývať sa „mestským šamanom“, pretože to vystihuje filozofiu žitia v ľudskom spoločenstve dnešnej doby. Zaujímam sa o spôsoby, ako prispieť k prúdeniu lásky ktorá podporuje Život. K tomuto Vás prizývam na workshopoch a seminároch.

Viac sa o mne môžete dozvedieť na web stránke: www.skolacloveka.sk