TEKUTÉ TELO – OD ZAMRZNUTIA K POHYBU

s Martinom Ďurišom

TEKUTÉ TELO – OD ZAMRZNUTIA K POHYBU

Pohyb je nepriateľ strachu. Toto je motom mnohých pohybových terapií, ktoré sa hlbšie zaoberajú traumou, ktorá je ukrytá hlboko v tele a psyché. Tento workshop bude o predstavení niektorých techník a princípov, ktoré majú v úcte tekutú, vodnú esenciu nášho tela. Bude to intuitívna, otvorená diskusia a ochutnávka niektorých techník, ktoré sa v pohybových terapiách používajú.

MARTIN ĎURIŠ

Martin Ďuriš sa venuje štúdiu rôznych smerov sebarozvoja od roku 2006. V roku 2008 získal certifikát jogového učiteľa, tréning absolvoval s Bharathom Shettym v Indii. O dva roky neskôr dokončil štúdium na The University of Bolton v Anglicku, odbor zameraný na rozvoj jedinca a komunity cez fyzickú aktivitu a umenie, Health & Physical Activity Foundation Degree. Tento smer spája princípy z oblasti športu, fitnes, fyzickej aktivity, výživy a psychológie. Od roku 2011 sa učí jogovú terapiu pod vedením Dr. Ganesha Mohana a Dr. Güntera Niessena, s nimi absolvoval pokročilý učiteľský tréning pod záštitou Svastha Organization. Momentálne je vo výcviku profesora Stanislava Grofa. Tento výcvik je zameraný na holotropné dýchanie a transpersonálnu psychológiu (Grof Transpersonal Training). Venuje sa tréningu všímavosti – mindfulness, ozdravným technikám taostickej jogy, štúdiu proces orientovanej a transpersonálnej psychológie, pohybovej terapii a kranio-sakrálnej terapii. Mar-tin pristupuje ku klientom celostným prístupom, kde logicky a citlivo spája poznatky a princípy z rôznych smerov východu a západu, ktoré vedú ku zdraviu človeka a komunity.