TÓNY ŽIVOTA

Pozývame Vás na harmonizačnú a liečivú zvukovú sprchu pomocou vibrafónu, hudobného nástroja ktorý je ladený v starobylých Solfeggio frekvenciách. Tieto tóny účinne vylaďujú energetický systém nášho tela, prebúdzajú bunkovú a genetickú pamäť do jej pôvodnej čistoty a tým spúšťajú samoliečiaci proces nášho organizmu. Súčasťou môjho seminára je prednáška o posvetnej geometrii a vybráciách. Na záver vás prevediem intuitívnym bubnovaním na šamanských bubnoch ktoré vyrábam a prinesiem. Je možnosť si bubon kúpiť.