Archív Festivalu 2018

23. - 25. novembra 2018

BODY INTELLIGENCE – TELESNÁ INTELIGENCIA  

Piatok 23. novembra 2018 o 9:00
s Marekom Bohunickým

Naše telo je ako kompas v chaotickom svete, oplatí sa mu načúvať …

VIAC

VIPASSANA  

Piatok 23. novembra 2018 o 9:15
s Mayou Novákovou

Budhistická technika preniknutá do mindfulness programov. Vipassana je priama cesta k oslobodzovaniu mysle. Cesta vedie cez všímavosť (satipathána/mindfulness) k vhľadom (vipassana). Učí nás “vnímať veci okolo nás a v nás tak ako sú, či už sú príjemné alebo nepríjemné, všetko je súčasť praxe/života”.

VIAC

LUCID DREAMING

Piatok 23. novembra 2018 o 12:00
with Sue Moondragon

Ancient Dream practices for the future of consciousness.
Sue Moondragon will share the importance and understanding of dreaming and dreaming techniques used, from the Toltecs, and we will make a dream journey for guidance from wise ones to bring more Beauty into our lives.

VIAC

PÔROD V MODERNEJ SPOLOČNOSTI 

Piatok 23. novembra 2018 o 12:45
s Katarínou Jurenkovou

Odkiaľ získavame informácie o pôrode? Prečo máme strach z pôrodu a je strach z pôrodu vôbec oprávnený? Žijeme v modernej pretechnizovanej spoločnosti – máme sa dobre, možno až píiliž dobre, Postupne však strácame dôveru v seba, vo vlastné telo, schopnosti, vlastnú intuíciu….

VIAC

PSYCHOTERAPIA – LIEČENIE A/ALEBO SEBAROZVOJ

Piatok 23. novembra 2018 o 15:00
s Ivanom Pavlovičom

V závislosti na teoretickej orientácii každého odborníka sa pod pojmom psychoterapia môže skrývať napr. interpersonálne presvedčovanie, proces psychosociálneho vzdelávania, odborne riadená zmena, behaviorálna technológia, forma „nového rodičovského“ vzťahu, platené priateľstvo, súčasná varianta šamanizmu, zdravotná starostlivosť a iné..

VIAC

TERAPIE TMOU- LEGÁLNÍ PSYCHEDELICKÁ ZKUŠENOST 

Piatok 23. novembra 2018 o 15:45
so Štěpánkou Trenz

Terapie tmou je jednou z nejrychlejších cest sami k sobě, ke své skutečné podstatě, překryté běžně mnoha vrstvami Ega a všeho, co nejsme. Paradoxně je to právě temnota, která jasně osvětlí, odkud pramení naše omezení. Ba co víc, temnota rozšiřuje naše vědomí podobným způsobem, jako to dělají psychedelika! Pojďme se společně podívat zblízka na „legální psychedelickou zkušenost“! : )

VIAC

DIDGERIDOO – ONDŘEJ SMEYKAL

Piatok 23.novembra 2018 o 18:30
s Ondřejom Smeykalom

Ondřej Smeykal svým unikátním a svérázným projevem objevuje nové dosud neprobádané oblasti hry na didgeridoo a posunutím zvukových možností nástroje o několik řádů dále tak pro současné interprety představuje velkou výzvu.

VIAC

MINDFULNESS – ZVLÁDANIE STRESU POMOCOU VŠÍMAVOSTI

Sobota 24. novembra 2018 o 9:00
s Andrejom Jeleníkom

Praktický workshop pre všetkých, ktorí chcú lepšie zaobchádzať so stresom, rozvíjať nadhľad, vnútorný pokoj, uvoľnený postoj či účinnejšie zaobchádzať s emóciami- predstavíme základy konceptu všímavosti (mindfulness) pre každodenný život z programu MBSR podľa J.Kabat-Zinna.

VIAC

PSYCHEDELIKÁ, ZMENENÉ STAVY VEDOMIA A ICH INTEGRÁCIA

Sobota 24.novembra 2018 o 9:15
s Ivanom Pavlovičom a Martinom Šurkalom

Martinom s Ivanom sa budú vo svojej prednáške venovať  téme psychedelík z rôznych pohľadov. Na úvod predstavia klasické psychedeliká a ich aktuálne vnímanie na poli medicíny resp. psychoterapie. Druhá časť bude venovaná fenomenologickému aspektu prežívania psychedelického prežitku. Predstavia jeden z možných konceptov uchopenia tohto fenoménu vhodný pre postmodernú kultúru 21. storočia, ktorý dokáže rôzne pohľady na psychedelické prežívanie zjednotiť.

VIAC

SHAMANISM

Sobota 24. novembra 2018 o 12:00
s Sue Moondragon

Shamanic Teachings and a Healing. Ceremony from the Ancient Toltec Traditions relevant for life today.

VIAC

SYSTEMICKÉ KONŠTELÁCIE

Sobota 24.novembra 2018 o 12:15
s Ivanom Pavlovičom

“Mimo ideí o dobre a zle, existuje pole. Tam Ťa stretnem.”
Rumi

VIAC

TANTRA – CESTA VNÚTORNEJ PREMENY, CESTA LÁSKY 

Sobota 24. novembra 2018 o 15:00
s Luciou Pajszerovou a Martinom Vrabkom

Bude to zážitkový podvečer s dostatkom teórie na obsiahnutie učenia tantrickej filozofie. Tantra nie je náboženstvo, nehovorí nám čomu veriť. Je to skôr mapa – mapa ľudskej skúsenosti. Jediné o čo vás požiadame je, aby ste nám dali šancu previesť vás zážitkami s vašou plnou pozornosťou a nehodnotením procesu, kým sami nezažijete túto ochutnávku tantrického učenia.

VIAC

TERAPIE TMOU- LEGÁLNÍ PSYCHEDELICKÁ ZKUŠENOST 

Sobota 24. novembra 2018 o 15:45
so Štěpánkou Trenz

Terapie tmou je jednou z nejrychlejších cest sami k sobě, ke své skutečné podstatě, překryté běžně mnoha vrstvami Ega a všeho, co nejsme. Paradoxně je to právě temnota, která jasně osvětlí, odkud pramení naše omezení. Ba co víc, temnota rozšiřuje naše vědomí podobným způsobem, jako to dělají psychedelika! Pojďme se společně podívat zblízka na „legální psychedelickou zkušenost“! : )

VIAC

WOODPACK BROTHERS

Sobota 24. novembra 2018 o 18:30
s Woodpack Brothers

WoodPack Brothers je neorganizované stretnutie profesionálnych hudobníkov a perkusionistov, ktorí prepadli slovenskému intuitívnemu hudobnému nástroju menom WoodPack. WoodPack je rytmicko – melodický hudobný nástroj ručne varábaný na Slovensku z vysoko rezonančného kvalitného dreva. V každom jednom prípade ide o originál a neexistujú dva rovnaké nástroje s rovnakým vizuálom či zvukom.

VIAC

SÚCIT K SEBE A SEBAPRIJATIE 

Nedeľa 25. novembra 2018 o 9:00
s Andrejom Jeleníkom

Zručnosť súcitnosti k sebe zahŕňa zaobchádzanie zo sebou a svojím prežívaním láskavo- rovnako ako by sme sa správali k najlepšiemu priateľovi či milovanej osobe. Aké by to bolo od seba dostať rovnakú milujúcu pozornosť, keď ju potrebujeme najviac? A ako sa líši od ľútosti či empatie?

VIAC

ROLFING

Nedeľa 25. novembra 2018 o 9:15
s Jurajom Korecom

Prostredníctvom svojho tela komunikujeme s okolitým svetom. Stávame sa jeho súčasťou a zároveň sa z neho vydeľujeme. Svojim pohybom a postojom si vytvárame identitu, ktorá je bezprostredne ukotvená v telesnosti. Na workshope budeme skúmať vzťah tela, gravitácie a telesnosti komunikácie.

VIAC

AKO pôROD OVPLYVŇUJE ROD/ LIMBICKÝ OTLAČOK 

Nedeľa  25. novembra 2018 o 12:00
s Zuzana Bajkaiová

Workshop o úcte k životu, o tom,  akú hlbokú stopu v nás zanechá  obdobie počatia, prenatálneho vývinu, pôrodu a raného detstva.  O tom, ako sa zážitky z týchto období môžu manifestovať v našich životoch, v našom vnímaní seba, druhých bytostí, sveta…o bolesti, ktorá môže byť za nimi skrytá ale aj o nádeji, liečení  a láske. Ale aj  o tom, že niekdy stačí nestáť v ceste tomu čo je.

VIAC

FYZICKÁ A ENERGETICKÁ SEBAOCHRANA

Nedeľa 25. novembra 2018 o 12:15
s Marekom Bohunickým

Na tomto workshope vám ponúknem spoznať a ochutnať fyzické i energetické techniky sebaochrany, schopnosti nastaviť pre seba zdravé hranice so svetom. Ja sa bojovými umeniami zaoberám väčšinu života a stále sa mám čo učiť. Koľko budete ochotný a schopný si zobrať, toľko si zoberiete so sebou do každodenného života 🙂 Teším sa na vzájomné skúmanie a hranie sa.

VIAC

BAUBO – MOHENDŽODÁRO TANTRAJOGA PRE ŽENY V OČISTNOM DIVOKOM TANCI 

Nedeľa  25. novembra 2018 o 15:00
s Tereza Ruth

Prostredníctvom tantrajógových ásan cvičenia Mohendžodáro a uzemňovacích techník obnovíme a posilníme spojenie s  oblasťou panvy a energiou panvových orgánov a vďaka tomuto prepojeniu nanovo precítime svoje lono ako zdroj vlastnej životnej sily a tvorivosti.V očistnom  BAUBO  divotanci ženskej duše necháme rozhorieť svoj vnútorný oheň a dovolíme mu zobrať nás na cestu. Cestu slobodnú, cestu divokú, cestu našej hlbokej pravdy. Záverečnými jemnými cvičeniami a meditáciami ustálime tento liečivý proces najmä v oblasti lona ale i v celom našom tele.

VIAC

SHAMANISM

Nedeľa 25. novembra 2018 o 15:45
s Sue Moondragon

Shamanism and Power and the Powers of the Great Mystery, Learn how to Create a Medicine Wheel and an opportunity to send our blessings and prayers.

VIAC

MAOK 

Nedeľa  25. novembra 2018 o 19:00
s Matrin Maok

Hudba dokáže zázraky.. dokáže v nás otvoriť zmenené stavy vedomia.. Odomknúť hlboké a skryté vnútorné krajiny, môže nás priviesť do priestoru blaženosti, prijatia, odpustenia a lásky. Môže nás pokojne rozložiť na molekuly, zaplniť nimi celý Vesmir a potom znova zložiť. Stačí sa uvoľniť, vypnúť kontrolu a s dôverou sa jej odovzdať. Hudba je mocná čarodejka. Verím, že môže zmeniť svet a verím, že v tej viere nie som sám. 🙂 Pozývam vás k ponoru do tajomných svetov vo vašom vnútri… s láskou Maok

VIAC