AKO PÔROD OVPLYVŇUJE ROD/ LIMBICKÝ OTLAČOK

so Zuzanou Bajkaiovou
Nedeľa  25. novembra 2018 o 12:00

 

V prvom roku života dieťa nič iné nepotrebuje, len splynutie s matkou dojčenie, zrkadlenie a bezodkladné napĺňanie svojich potrieb.V splynutí zažíva prijatie a bezpodmienečnú lásku.Pre novorodeného človeka  je dotyk láskou, blízkosť je láskou, komunikácia podnety sú láskou.

V splynutí je ešte jedna dôležitá rovina a to je schopnosť splynúť so svetom a neskôr v živote nadväzovať hlboké vzťahy , žiť radostný a naplnený život s inými ľuďmi, realizovať svoj potenciál, je za tým pocit, že  som tu správne a mám tu svoje miesto.

Možno preto je  dnes toľko hľadajúcich.  Čo ak to, čo skutočne všetci hľadáme je splynutie s matkou, na ktoré sme predurčení existenciou samotnou a ktorého sa nám nedostalo?

 Workshop o úcte k životu, o tom,  akú hlbokú stopu v nás zanechá  obdobie počatia, prenatálneho vývinu, pôrodu a raného detstva.  O tom, ako sa zážitky z týchto období môžu manifestovať v našich životoch, v našom vnímaní seba, druhých bytostí, sveta…o bolesti, ktorá môže byť za nimi skrytá ale aj o nádeji, liečení  a láske. Ale aj  o tom, že niekdy stačí nestáť v ceste tomu čo je.

Mgr. ZUZANA BAJKAIOVÁ

Je magistra sociálnej práce so zameraním na psychoterapiu s resocializáciou, dula, terapeutka , od roku 2008 sprevádza ženy v období tehotenstva, pri pôrodoch a v šestonedelí. Podporuje rodičov v čase, keď štartujú svoje rodičovské roly, venuje sa témam vedomého partnerstva a rodičovstva , dlhodobým dopadom pôrodu na život človeka, témam limbického otlačku a liečenia vnútorného dieťaťa, rehabilitácii pôrodných zážitkov/Rebirthingu a liečeniu traumy. Sprevádza jednotlivcov a rodiny v krízach.

Web:
www.duly.sk/mgr-zuzana-bajkaiova/
E-mail:
zubajka@gmail.com