PSYCHOTERAPIA - LIEČENIE A/ALEBO SEBAROZVOJ

s Ivanom Pavlovičom
Piatok 23. novembra 2018 o 15:00


Človek je zodpovedný nielen za to, čo robí, ale aj za to, čo nerobí a mal by.

                                                                                                                   Lao‘c

V závislosti na teoretickej orientácii každého odborníka sa pod pojmom psychoterapia môže skrývať napr. interpersonálne presvedčovanie, proces psychosociálneho vzdelávania, odborne riadená zmena, behaviorálna technológia, forma „nového rodičovského“ vzťahu, platené priateľstvo, súčasná varianta šamanizmu, zdravotná starostlivosť a iné..

 Workshop bude zameraný na teoretické priblíženie psychoterapie, jej histórie, základný prehľad jej rôznych prístupov, metód a taktiež rozmanitých možností jej využitia nielen pri liečbe, ale aj pri sebarozvoji a sebapoznávaní. Pozornosť bude venovaná aj dôležitým premenným na strane psychoterapeuta a klienta. Počas workshopu bude možnosť zážitku prostredníctvom jednoduchých cvičení riadenej imaginácie.

PhDr. IVAN PAVLOVIČ, PhD.

Je psychológ a psychoterapeut. V súčasnosti už šiesty rok pôsobí v Bratislave v psychiatrickom stacionári Spirare, kde vedie nielen individuálnu a skupinovú psychoterapiu, ale aj systemické konštelácie. Okrem praxe sa venoval aj výučbe hlbinnej psychológie, psychoterapie, transpersonálnej psychológie a rôznym iným praktickým predmetom na PEVŠ, UCM a v súčasnosti pôsobí na UK v Bratislave. Počas doktorandského štúdia robil kvalitatívny výskum psychohygieny u psychoterapeutov. V minulosti pracoval šesť rokov aj ako poradenský psychológ pre dospelých, páry a rodinu. Má ukončený certifikovaný psychodynamický výcvik a výcvik v systemických konšteláciách. Dlhodobo sa vzdelával aj v procesorientovanej psychológii a rodinnej terapii podľa Virginie Satirovej. Je spoluzakladateľom Slovenskej psychedelickej spoločnosti (SAPAS). V osobnom živote sa venuje hlavne bojovým umeniam, joge, meditácii a kontaktnej improvizácii (playfight).

Web:
http://www.psychoterapia-sk.sk/pavlovic/
E-mail:
ivan.pavlovic04@gmail.com