Vnútorná Krajina 2019

15. - 17. novembra 2019

TEKUTÉ TELO: PLAY-FIGHT/FORMLESS ARTS 

Piatok 15. novembra 2019 o 9:00
s Martinom Ďurišom

Pohyb je nepriateľ strachu. Toto je motom mnohých pohybovo-tanečných terapií, ktoré sa hlbšie zaoberajú traumou, alebo nefunkčnými kultúrnymi programami, ktoré sú ukryté hlboko v tele a psyché.

VIAC

ZDRAVÉ HRANICE  

Piatok 15. novembra 2019 o 9:15
s Marekom Bohunickým

Pozývam vás na workshop, kde sa budete môcť naučiť ako zdravo narábať so svojimi hranicami. Ako si udržať svoj priestor, ako môcť byť blízko a žiť pravdivú blízkosť. Ako sa chrániť pred manipuláciami a násilím. Zahanbovaním.

VIAC

LIEČENIE VNÚTORNÉHO DIEŤAŤA – PAMÄŤ TELA

Piatok 15. novembra 2019 o 12:00
so Zuzanou Bajkaiovou & Taťjanou Horkou

V súlade s najnovším poznaním vedy je dôležité uvedomiť si, že zážitky z počatia, vývinu v maternici , pôrodu a raného detstva sa v podobe pamäťovej stopy ukladajú do systému človeka.Zážitky z týchto citlivých období nášho života sú určujúce pre kvalitu života človeka, pre to ako sa neskôr vzťahujeme k sebe, k iným bytostiam, k svetu.

VIAC

SYSTEMICKÉ KONŠTELÁCIE  

Piatok 15. novembra 2019 o 12:15
s Ivanom Pavlovičom

Systemické konštelácie sú zážitkovou metódou, ktorá vychádza z práce Berta Hellingera, ktorý hľadal cesty ako uvádzať narušené a nefunkčné rodinné systémy opäť do rovnováhy. Táto metóda však umožňuje pracovať aj so snami, s telesnými symptómami, pracovnými organizáciami – so všetkým, kde existuje systém prvkov/častí/rôl, ktoré sa nachádzajú v rámci daného systému. Využíva pri tom ich priestorové usporiadanie a umožňuje uvidieť tieto prvky vo vzajomných vzťahoch a dynamikách.

VIAC

5 RYTMOV – 5 KROKOV K CELISTVOSTI

Piatok 15. novembra 2019 o 15:00
s Raducou Vojáčkovou

Dílna tance 5 rytmů

“Kdo má tělo, je tanečník.”  (G. Roth)

Jednotlivé rytmy, které na sebe přirozeně navazují, jsou moudrými průvodci určitých kvalit, např. uzemnění, tvořivosti atd. a vedou k vhledu a hlavně prožitku celistvosti.

VIAC

PSYCHOTERAPIA – DEPRESIE A ÚZKOSTI 

Piatok 15. novembra 2019 o 15:45
s Dušanon Fabiánom

Úvodné informácie o problematike a predstavovanie. Asociačné cvičenia. Strach, smútok a pochybnosti ako súčasť bytia na životnej ceste. Subklinické a klinické podoby. Diagnózy a prežívanie bytia. Simplifikačná a hlboká sebareflexia.
Prípadne: Relaxačné cvičenia, kreslenie, tanec, spievanie, psychogymnastika – zážitkové cvičenia. Folklórne inšpirácie.

VIAC

KONCERT: WOODPACK BROTHERS

Piatok 15. novembra 2019 o 18:30
s Woodpack Brothers

WoodPack Brothers je neorganizované stretnutie profesionálnych hudobníkov a perkusionistov, ktorí prepadli slovenskému intuitívnemu hudobnému nástroju menom WoodPack. WoodPack je rytmicko – melodický hudobný nástroj ručne varábaný na Slovensku z vysoko rezonančného kvalitného dreva. V každom jednom prípade ide o originál a neexistujú dva rovnaké nástroje s rovnakým vizuálom či zvukom.

VIAC

VEDOMÉ RODIČOVSTVO

Sobota 16. novembra 2019 o 9:00
so Zuzanou Bajkaiovou & Taťjanou Horkou

Zážitkový workshop o láske, seba – láske, citlivosti, o úcte k životu, o strachu aj odvahe kráčať vlastnou cestou. O tom, že všetko je prepojené viac, než si dokážeme predstaviť.

VIAC

HOLOTROPNÉ DÝCHANIE – PREDNÁŠKA

Sobota 16. novembra 2019 o 9:15
s Michaelom Vančurom

Na prednáške sa dozvieš, čo je holotropné dýchanie, čo je zámerom navodzovania rozšíreného stavu vedomia, ktoré táto metóda prináša. Michael Vančura nám porozpráva o histórii a vývoji holotropného dýchania, o priebehu session, spôsobe dýchania, akú úlohu majú facilitátory, kto je sitter… Porozprávame sa o tom, kto sa môže holotropného dýchania zúčastniť a v akom prípade to nie je bezpečné. Dozvieš sa, aké môžu byť rôzne prežívané stavy vedomia a takisto o prežívanom stave pôrodu, ktorý môže ale nemusí nastať a aký je jeho význam.

VIAC

MINDFULNESS VO VZŤAHOCH – EMPATICKÁ KOMUNIKÁCIA

Sobota 16. novembra 2019 o 12:00
s Janom Burianom

Mezilidské vztahy nám dávají smysl a uspokojení, ale na druhé straně nám přinášejí silný stres a nepříjemné emoce. Budeme se věnovat praktickým cvičením, které nám pomohou všimnout si svých komunikačních vzorců.

VIAC

PSYCHEDELIKÁ, ZMENENÉ STAVY VEDOMIA A ICH INTEGRÁCIA

Sobota 16. novembra 2019 o 12:15
Ivanom Pavlovičom & Martinom Šurkalom

Martinom s Ivanom sa budú vo svojej prednáške venovať  téme psychedelík z rôznych pohľadov. Na úvod predstavia klasické psychedeliká a ich aktuálne vnímanie na poli medicíny resp. psychoterapie. Druhá časť bude venovaná fenomenologickému aspektu prežívania psychedelického prežitku.

VIAC

PREMENY VNÚTORNÝCH KRAJÍN TANCOM – OPEN FLOOR

Sobota 16. novembra 2019 o 15:00
s Raducou Vojáčkovou

Dílna Open Floor

“Neučíme se tanci, tanec nás učí.” (Sue Rickards)

Jste zváni do svobodného pohybu, který ve spojení s prožitkem a pozorností má schopnost nás podporovat a také objevovat, transformovat, transcendovat. Výchozím bodem je přirozený pohyb, který s sebou přináší další emoční, mentální a spirituální obsahy – ovšem když jsme dostatečně uvolněni a otevřeni.

VIAC

PSYCHOSPIRITUÁLNA KRÍZA AKO PSYCHÓZA, KTORÁ LIEČI

Sobota 16. novembra 2019 o 15:45
Michaelom Vančurom

 Psychospiritální krize, která má formu psychózy, může být v tom smyslu hlubokou pozitivní intrapsychickou intervencí, pokud je současně poskytnut bezpečný integrační rámec. Psychóza je v tomto smyslu nejzazší příležitostí k integraci všeho, čím “jsme doopravdy”.

VIAC

KONCERT: JUJU PLANET DUB

Sobota 16. novembra 2019 o 18:30
s Juju Planet Dub

Juju Planet Dub hudba je pestré dobrodružstvo okolo sveta.  Je plná rôznych folklórnych rytmov a orientálnych melódií. Je to priestor, kde krása živého sitarového zvuku stretáva hustý digitálny pocit psychedelického dabu.

VIAC

DOTYK AKO REČ DUŠE

Nedeľa 17. novembra 2019 o 9:00
Marekom Bohunickým

Chcete zažívať dotyk, ktorý sa zaujíma o vás, nielen o vaše telo, ale o vás v tele? S úctou, záujmom a zmysluplne?
Témou workshopu bude: Ako sa dotýkať duše v tele, a nielen tela.

VIAC

PESSO BOYDEN PSYCHOMOTORICKÁ PSYCHOTERAPIA „VS.“ ASISTOVANÁ PSYCHEDELICKÁ TERAPIA

Nedeľa 17. novembra 2019 o 9:15
s Michaelom Vančurom

Využití PBSP jako nástroje Harm reduction.

V rámci workshopu bych rád seznámil zájemce s podobnostmi a rozdíly PBSP a působením psychedelik a ukázal tyto na některých pojmech, které jsou používány v obou přístupech a které, jakkoli znějí odlišně, mají podobný obsah.

VIAC

PRELÍNANIE: MUŽSKO – ŽENSKÝ KRUH

Nedeľa 17. novembra 2019 o 12:00
Marekom BohunickýmTerezou Ruth

Sme Marek Bohunický a Tereza Ruth. Pozývame vás na stretnutie sa mužov a žien. Nazvali sme ho „Prelínania“, pretože to je čo zažívame v životoch.  Prelínania pocitov, energií, príbehov, mužského i ženského. Osudov.
Ako sa v tomto prelínaní sa všetkého vyznať v sebe? Ako sa naučiť žiť seba a vzťahy ľahšie, radostnejšie, odvážnejšie? Zaujíma nás téma odvážnej zraniteľnosti. Schopnosti zdravo sa otvoriť a prijať. Ale i nastaviť hranice.

VIAC

FOCUSING – MINDFULNESS PRI PRÁCI S EMÓCIAMI

Nedeľa 17. novembra 2019 o 12:15
s Jánom Burianom

Focusing je na všímavosti (mindfulness) založený postup, který účinně snižuje stress a zároveň rozvíjí emoční inteligenci.

VIAC

BAUBO – MOHENDŽODÁRO TANTRAJOGA PRE ŽENY

Nedeľa 17. novembra 2019 o 15:00
s Terezou Ruth

Prostredníctvom tantrajógových ásan cvičenia Mohendžodáro a uzemňovacích techník obnovíme a posilníme spojenie s  oblasťou panvy a energiou panvových orgánov a vďaka tomuto prepojeniu nanovo precítime svoje lono ako zdroj vlastnej životnej sily a tvorivosti.

VIAC

TEKUTÉ TELO: PRADÁVNE UMENIE POHYBU A LIEČENIA

Nedeľa 17. novembra 2019 o 15:45
Martinom Ďurišom

Tento workshop bude o predstavení vzťahu dvoch svetov – biodynamickej kraniosakrálnej terapie a Continuum Movement. Čo obidva smery spája je kontaktovanie našej oceanickej tekutej podstaty. Hlbšia práca s fasciami a kosťami, a samozrejme aj s vedomím, ktoré sa v nich nachádza.

VIAC

KONCERT: MAOK

Nedeľa 17. novembra 2019 o 19:00
s Maok

Hudba dokáže zázraky.. dokáže v nás otvoriť zmenené stavy vedomia.. Odomknúť hlboké a skryté vnútorné krajiny, môže nás priviesť do priestoru blaženosti, prijatia, odpustenia a lásky. Môže nás pokojne rozložiť na molekuly, zaplniť nimi celý Vesmir a potom znova zložiť. Stačí sa uvoľniť, vypnúť kontrolu a s dôverou sa jej odovzdať. Hudba je mocná čarodejka. Verím, že môže zmeniť svet a verím, že v tej viere nie som sám. 🙂 Pozývam vás k ponoru do tajomných svetov vo vašom vnútri… s láskou Maok.

VIAC