FOCUSING – MINDFULNESS PRI PRÁCI S EMÓCIAMI

s Janom Burianom

Nedeľa 17. novembra 2019 o 12:15

 

Focusing je na všímavosti (mindfulness) založený postup, který účinně snižuje stress a zároveň rozvíjí emoční inteligenci.

Může Vám pomoci:

  • zvládat zahlcujíci emoce, které doprovázejí např. konflikty ve vztazích, obavy ze selhání nebo ztrátu blízkého člověka.
  • uvolnit chronické napětí a nepříjemné emoce spojené například s emočním zraněním, ke kterému došlo v minulosti.
  • využít emoce jako rádce při důležitých rozhodnutích a být méně závislí na mínění druhých lidí.
  • méně se kritizovat a více přijímat svoji nedokonalost.

Autorem metody Focusingu je významný americký psychoterapeut Eugen Gendlin. Na základě dlouhodobého výzkumu zjistil, že podmínkou úspěšného zvládání náročných situací v pracovním i osobním životě, je schopnost vnímat tělesné projevy emocí.

Při Focusingu zaměřujeme pozornost na místa, kde se emoce projevují v těle – tzv. fokusy – a zároveň s respektem a zájmem zkoumáme, co nám emoce chtějí sdělit. Díky propojení těla a myšlení můžeme svobodněji prožívat i emoce, kterých jsme se dříve obávali a potlačovali je. Některé emoce si totiž nedovolujeme plně prožít, protože jsou příliš nepříjemné, nebo je potlačujeme, protože máme dojem, že bychom je prožívat neměli. Příjemné emoce zase často pomíjíme jako samozřejmé a neumíme je plně vychutnat a s vděčností ocenit.

 

Jan burian

vede kurzy Mindfulness zaměřené na zvládání stresu a emocí. Nabízí psychoterapii založenou na empatickém naslouchání, prožívání emocí a vnímání těla. Profesně se dále věnuje rozvoji empatie a všímavosti při komunikaci a mediaci sporů. Vedl již desítky osmi-týdenních a víkendových kurzů mindfulness nejen pro širokou veřejnost nebo firmy, ale např. i ve vězení. Podílel se na prvním českém neurovědeckém výzkumu meditace všímavosti.