HOLOTROPNÉ DÝCHANIE – PREDNÁŠKA

s Michaelom Vančurom

Sobota 16. novembra 2019 o 9:15

 

Úvod a niektoré spôsoby využitia vrátane pomoci ľuďom, ktorí prešli skúsenosťou bad tripu a flashbacku

Na prednáške sa dozvieš, čo je holotropné dýchanie, čo je zámerom navodzovania rozšíreného stavu vedomia, ktoré táto metóda prináša. Michael Vančura nám porozpráva o histórii a vývoji holotropného dýchania, o priebehu session, spôsobe dýchania, akú úlohu majú facilitátory, kto je sitter… Porozprávame sa o tom, kto sa môže holotropného dýchania zúčastniť a v akom prípade to nie je bezpečné. Dozvieš sa, aké môžu byť rôzne prežívané stavy vedomia a takisto o prežívanom stave pôrodu, ktorý môže ale nemusí nastať a aký je jeho význam.

V prezentaci budou takisto spomínané explorovány důsledky používání psychedelik v nepřiměřeném kontextu , včetně zkušenosti „bad trip“ BT, po kterém může vhodne pomoct holotropní dýchání. Důsledky BT lze rozdělit do několika různých podob, např. flashbacky, psychospirituální krize atd. Za důležité je považováno pozitivní přerámcování BT jako příležitosti, kterou je možno následně využít v integrační práci. Na základě teoretického vysvětlení flashbacků bude vysvětlena úloha holotropního dýchání. Kazuistická ukázka ,doplněná videozáznamem výpovědi klienta, pomůže celé téma zpřítomnit a ukázat důležité elementy.

 

MGR. MICHAEL VANČURA

Studium FFUK obor klinická psychologie jsem ukončil v r.1975. Následně jsem pracoval v PL Dobřany a psychiatrické léčebně Horní Beřkovice.

Po 4 letech jsem začal pracovat v komunitě pro léčbu neuróz v Lobči a také jako externista v manželské poradně. V roce 1983 jsem nastoupil jako psychoterapeut do Denního Socioterapeutického Sanatoria pro lidi s psychotickým onemocněním (DSS) při Pražské psychiatrické klinice. Spolu s ostatními jsem zde rozvíjel různé typy psychoterapie pro psychotické pacienty. Postupně se moje pozornost přesunula k prevenci psychiatrické hospitalizace a možnosti využití krizové intervence- potenciálu okamžité pomoci lidem, kteří se dostanou do krize. Výsledkem bylo založení krizového centra RIAPS v roce 1991, kde jsem byl první čtyři roky ředitelem. Jednou z důležitých zkušeností, která mohla být realizována díky lůžkovému oddělení RIAPSU, bylo rozpoznání efektivity krátkodobých hospitalizací u lidí procházejících psychospirituální krizí /PK/. Po odchodu z RIAPSU v r. 1998 pracuji jako psychoterapeut v soukromé praxi.

Na začátku 80 let jsem absolvoval v Německu 3 letý výcvik v Ericksonovské hypnoterapii. V roce 1987 jsem vstoupil do výcviku v holotropním dýchání, který jsem ukončil certifikací v r. 1992. V průběhu let 1994 až 1998 jsem procházel ve Švýcarsku výcvikem v PBSP /Pesso Boyden Psychomotorická Psychoterapie/. Od ukončení výcviku je pro mne tento přístup důležitým nástrojem a procházím dalším sebezkušenostním pokračováním v tomto terapeutickém systému.

Od roku 1995 jsme s mojí manželkou Zorou Vančurovou absolvovali a následně organizovali a později jsem vedl nebo jsme se společně podíleli na vedení skupin „studujících rozšířený stav vědomí“, jejichž součástí byl také vision quest, sweatlodge, holotropní dýchání, půst, edukace o psychospirituální krizi atd.

Můj zájem o rozšířené stavy vědomí a cest, které k těmto stavům vedou, mě vedl k tématu psychospirituální krize a k založení sdružení DIABASIS v roce 2003. V této organizaci zastávám funkci předsedy a pracuji zde jako psychoterapeut a intervizor.

Jsem odpovědný za projekt práce pro studenty FFUK, kterým poskytuje naše organizace po 6 let výběrovou přednášku na téma Úvod do transpersonálního myšlení. Dalším projektem je spolupráce s psychiatrickou léčebnou v Bohnicích a zprostředkování pomoci hospitalizovaným lidem, u nichž je rozpoznán soubor příznaků psychospiritální krize.

Přibližně 14 let učím o tématu PK v organizacích jako je např. Remedium, Linka důvěry, Linka bezpečí. O tématu PK jsem přednášel také na konferencích, např. na Psychosomatické konferenci v Liberci v roce 2011 a 2012. Opakovaně téma prezentuji také na konferencích na Ondřejově, nebo pro katedru psychologie FFUK pro Masarykovu universitu v Brně, na Transpersonální konferenci v Praze, na „Beyond psychedelic“ a jinde.