LIEČENIE VNÚTORNÉHO DIEŤAŤA – PAMÄŤ TELA

so Zuzanou Bajkaiovou & Taťjanou Horkou

Piatok 15. novembra 2019 o 12:00

 

Workshop o úcte k životu, ktorý je ochutnávkou našej práce s témami limbického odtlačku
Možno ste počuli o pokusoch japonského vedca Masaru Emoto, kedy naplnil tri rovnaké sklenené nádobky ryžou, zalial ich vodou a potom nejaký čas jednej z nich venoval láskyplnú starostlivosť, druhej škaredo nadával a tretiu ignoroval. Po čase z tej prvej milovanej – bolo lahodné saké, druhá sčernela a tretia, ktorú ignoroval, dopadla najhoršie.

Ak toto dokážu urobiť myšlienky s vodou v nádobe, čo potom dokážu urobiť myšlienky s pamäťou nášho tela? Pretože aj ľudské telo tvorí z minimálne 75% voda.

V súlade s najnovším poznaním vedy je dôležité uvedomiť si, že zážitky z počatia, vývinu v maternici , pôrodu a raného detstva sa v podobe pamäťovej stopy ukladajú do systému človeka. Limbický odtlačok je pamäťová stopa v našom tele , z čias počatia, prenatálneho vývinu, pôrodu a raného detstva. Zážitky z týchto citlivých období nášho života sú určujúce pre kvalitu života človeka, pre to ako sa neskôr vzťahujeme k sebe, k iným bytostiam, k svetu.

Nedostatok lásky a pozornosti v ranom veku znižuje našu životaschopnosť a radosť zo života. Ak sme zažili citovú depriváciu, neprijatie rodičmi, fyzické alebo psychické násilie, v dospelosti sa nám z úrovne podvedomia bude potlačená bolesť stále pripomínať. Sekundárne obranné stratégie ako sú fajčenie, alkohol, prejedanie sa, drogy, ktorými potlačujeme našu ranú depriváciu nakoniec len zvyšujú našu nepohodu, možnosť choroby a predčasnej smrti.

Odtlačok zážitku hlbokej hrôzy z opustenia matkou bezprostredne po pôrode, nemožnosť prejaviť emócie v detskom veku, môžu v priebehu života presakovať na povrch mnohými spôsobmi: v podobe psychosomatických ochorení ale aj v podobe fóbií, úzkosťou, panickými záchvatmi, pocitmi bezmocnosti, stratou zmyslu.

Cesta k zmene vedie cez integráciu minulosti, cez uvedomenie, že pocity krivdy, sebaľútosti, neprávostí, hnev, smútok – je energia uväznená v nás, ktorá sa chce hýbať. Je o ochote stretnúť sa s bolesťou v nás, premeniť ju na poznanie a skúsenosti. O od-pustení, zmierení, uvoľnení a rozpoznaní darov , ktoré sú za bolesťou skryté. O návrate k vnútornému mieru, láske a radosti.

Máme možnosť voľby, môžeme si do života pozvať čo vieme, že sme nedostali. Začať môžeme tým, že si budeme uvedomovať aktuálne pocity a ich prejavy v tele. Aj životné krízy sú príležitosťou na spojenie sa s ranou bolesťou. Nemôžeme ju vymazať , môžeme ju prijať a môžeme z nej vyrásť. Práca s limbickým odtlačkom je o rozpoznaní toho čo je skutočne naše a prepustení tých presvedčení a vzorcov správania, ktoré nám neslúžia, je o preprogramovaní vody v nás.

 

Mgr. Zuzana Bajkaiová

Magistra sociálnej práce so zameraním na psychoterapiu s resocializáciou, terapeutka, podporuje rodičov v čase, keď štartujú svoje rodičovské roly, sprevádza jednotlivcov a rodiny v krízach. Venuje sa témam dlhodobému dopadu pôrodu a zážitkov z raného detstva na život človeka, témam limbického odtlačku, rehabilitácii pôrodných zážitkov, ženám s pôrodnou traumou, témam liečenia vnútorného dieťaťa, vedomého rodičovstva. a kraniosakrálnej terapii.

MUDr. Taťjána Horká

Psychiatrička a psychoterapeutka s viac ako 25 ročnou praxou v medicíne. Venuje sa individuálnej a skupinovej psychoterapii, sprevádzaniu pestúnských rodín, je lektorkou mnohých workshopov a terapeutických zážitkových seminárov a výcvikov,. Je absolventka výcvikov v rodinnej a systemickej psychoterapii, v hypnóze a mnohých ďalších. Aktuálne sa okrem súkromnej praxe v Brne / individuálna, párová a rodinná terapia / venuje prednáškovej činnosti, témam liečenia vnútorného dieťaťa, vedomého rodičovstva, rehabilitácii pôrodných zážitkov.