MINDFULNESS VO VZŤAHOCH – EMPATICKÁ KOMUNIKÁCIA

s Jánom Burianom

Sobota 16. novembra 2019 o 12:00

 

Mezilidské vztahy nám dávají smysl a uspokojení, ale na druhé straně nám přinášejí silný stres a nepříjemné emoce. Budeme se věnovat praktickým cvičením, které nám pomohou všimnout si svých komunikačních vzorců. Zaměříme se zejména na to, jak reagujeme ve stresových situacích a jak neprospěšné obranné vzorce nahradit lepším pochopením svých potřeb a empatií. Díky tomu máme větší svobodu vybrat nejvhodnější způsob, jak se v dané situaci zachovat. Budeme pracovat hlavně ve dvojicích, kdy budeme střídat okamžiky tiché přítomnosti a s všímavým rozhovorem.

Kde kurz využijete?

  • při řešení vztahů v rodině či mezi blízkými (nesklouzávat do naučených nefunkčních reakcí, začít mluvit o tom, co je opravdu důležité)
  • v pracovních vztazích (lepší schopnost vyjednávat, spolupracovat a vést druhé lidi)
  • při navazování a prohlubování vztahů (menší obava z odmítnutí nebo nepochopení, větší důvěra i sebedůvěra a zároveň schopnost držet si své hranice)

Co se naučíte?

  • zastavit se a uvědomit, si jaké pocity a myšlenky Vás právě ovlivňují
  • uvolnit se při komunikaci a méně podléhat naučeným reakcím
  • jasně vyjadřovat, co je pro Vás opravdu důležité
  • naslouchat druhým lidem, aniž byste ztráceli kontakt sami se sebou
  • empaticky odhadovat, co druhý cítí a co je pro něj důležité

Jan Burian

vede kurzy Mindfulness zaměřené na zvládání stresu a emocí. Nabízí psychoterapii založenou na empatickém naslouchání, prožívání emocí a vnímání těla. Profesně se dále věnuje rozvoji empatie a všímavosti při komunikaci a mediaci sporů. Vedl již desítky osmi-týdenních a víkendových kurzů mindfulness nejen pro širokou veřejnost nebo firmy, ale např. i ve vězení. Podílel se na prvním českém neurovědeckém výzkumu meditace všímavosti.