PREMENY VNÚTORNÝCH KRAJÍN TANCOM – OPEN FLOOR

s Raducou Vojáčkovou

Sobota 16. novembra 2019 o 15:00

 

Dílna Open Floor
“Neučíme se tanci, tanec nás učí.” (Sue Rickards)

Jste zváni do svobodného pohybu, který ve spojení s prožitkem a pozorností má schopnost nás podporovat a také objevovat, transformovat, transcendovat. Výchozím bodem je přirozený pohyb, který s sebou přináší další emoční, mentální a spirituální obsahy – ovšem když jsme dostatečně uvolněni a otevřeni. Po spojení se svým vnitřním světem všichni toužíme, je to naše přirozenost, ale jisté – spíše nevědomé – návyky nám v tom brání. Tanec nás citlivě vede do tohoto vnitřního světa a učí nás využívat dostupné zdroje vitality i naslouchat odpovědím na otázky, které si běžně klademe.

 

Raduca Vojáčková

Od roku 2008 akreditovaná lektorka 5 rytmů, od roku 2016 akreditovaná lektorka Open Floor. Od roku 2015 aktivní členka mezinárodní asociace učitelů vědomého tance (ICMTA).

Nadále se účastní tanečních dílen nejen v Evropě a hledá inspiraci v přístupu a vedení dílen renomovaných mezinárodních učitelů svobodného vědomého tance. Základním zdrojem jejích cenných poznatků je vlastní učitelská praxe v Čechách, na Moravě a také zahraničí (Slovensko, Rakousko). Svůj další profesní rozvoj spojuje jednak s praxí jógové terapie rozvíjené Jiřím Čumpelíkem a jednak s aktivním praktikováním meditace Mahamudra zprostředkované buddhistickým lámou a jungiánským psychoterapeutem v jedné osobě Robem Preecem (UK).