PSYCHEDELIKÁ, ZMENENÉ STAVY VEDOMIA A ICH INTEGRÁCIA

s Ivanom Pavlovičom & Martinom Šurkalom

Sobota 16. novembra 2019 o 12:15

 

Martinom s Ivanom sa budú vo svojej prednáške venovať  téme psychedelík z rôznych pohľadov. Na úvod predstavia klasické psychedeliká a ich aktuálne vnímanie na poli medicíny resp. psychoterapie. Druhá časť bude venovaná fenomenologickému aspektu prežívania psychedelického prežitku. Predstavia jeden z možných konceptov uchopenia tohto fenoménu vhodný pre postmodernú kultúru 21. storočia, ktorý dokáže rôzne pohľady na psychedelické prežívanie zjednotiť. V prednáške odprezentujú integrálnu psychológiu, ktorej výhodou je aj to, že môže poslúžiť ako interpretačný a integračný rámec pre individuálne zážitky rozšíreného vedomia. Integrálna psychológia, ktorá bude témou tejto prednášky stojí na holistickej konceptualizácii K. Wilbera a jej miernej úprave pre potreby psychoterapeutickej práce W. Weinreicha. Na záver uvedú rôzne spôsoby integrácie psychedelických skúseností nielen teoreticky, ale aj cez praktické cvičenie vo dvojiciach.

 

Ivan Pavlovič

Je psychológ a psychoterapeut. V súčasnosti už ôsmy rok pôsobí v Bratislave v psychiatrickom stacionári Spirare, kde vedie nielen individuálnu a skupinovú psychoterapiu, ale aj systemické konštelácie. Okrem praxe sa venoval aj výučbe hlbinnej psychológie, psychoterapie, transpersonálnej psychológie a rôznym iným praktickým predmetom na PEVŠ v Bratislave a UCM v Trnave. V súčasnosti pôsobí na UK v Bratislave. Počas doktorandského štúdia robil kvalitatívny výskum psychohygieny u psychoterapeutov.

V minulosti pracoval šesť rokov aj ako poradenský psychológ pre dospelých, páry a rodinu. Má ukončený certifikovaný psychodynamický výcvik a výcvik v systemických konšteláciách. Dlhodobo sa vzdelával aj v procesorientovanej psychológii a rodinnej terapii podľa Virginie Satirovej. Je spoluzakladateľom Slovenskej psychedelickej spoločnosti (SAPAS) a členom Českej psychedelickej spoločnosti (CZEPS). V septembri minulého roku absolvoval spolu s troma ďalšími členmi SAPAS výcvik na terapiu postraumatickej stresovej poruchy (PTSD) pomocou látky MDMA. V osobnom živote sa venuje hlavne bojovým umeniam, joge, meditácii a kontaktnej improvizácii (playfight).

Martin Šurkala

Je v Nemecku atestovaný lekár v odbore psychiatria a psychoterapia, pričom jeho zameranie je v psychodynamickom smere. Po ukončení štúdia medicíny v Bratislave pracoval v Nemecku na psychiatrickej klinike, kde zbieral skúsenosti na rôznych oddeleniach (všeobecná psychiatria, neuropsychiatria, oddelenie pre závistosti, forenzná psychiatria, gerontopsychiatria). Od roku 2016 žije so svojou rodinou vo Viedni a pracuje na menšej sociopsychiatrickej klinike v Dolnom Rakúsku. Martin je spoluzakladateľom Slovenskej psychedelickej spoločnosti, kde sa venuje najmä odbornej činnosti (písanie článkov, preklady, prednášky). O psychedelické látky sa zaujíma niekoľko rokov, pričom sa sústreďuje na najnovšie poznatky na tomto poli ako aj o filozofické uchopenie fenoménu psychedelickej skúsenosti. V septembri absolvoval spolu s troma ďalšími členmi SAPAS (aj s Ivanom Pavlovičom) výcvik na terapiu posttraumatickej stresovej poruchy (PTSD) pomocou látky MDMA.