PSYCHOTERAPIA – DEPRESIE A ÚZKOSTI

s Dušanon Fabiánom

Piatok 15. novembra 2019 o 15:45

Úvodné informácie o problematike a predstavovanie. Asociačné cvičenia. Strach, smútok a pochybnosti ako súčasť bytia na životnej ceste. Subklinické a klinické podoby. Diagnózy a prežívanie bytia. Simplifikačná a hlboká sebareflexia.
Prípadne: Relaxačné cvičenia, kreslenie, tanec, spievanie, psychogymnastika – zážitkové cvičenia. Folklórne inšpirácie.

DUŠAN FABIÁN

Pútnik na životnej ceste. Psychológ, psychoterapeut, vysokoškolský učiteľ a publicista. Inak záhradkár, chalupár, milovník autentického folklóru a prírody, tiež kalendárofil. Absolvent dvoch fakúlt FTVŠ UK a FiFUK, odbor psychológia. Ako vysokoškolský pedagóg FiFUK, STU, UCM Trnava, teraz Paneurópska vysoká škola. Psychoterapeutické výcviky: Gestalt terapia, Psychodynamická terapia, Rogers a iné. Prax: takmer 50 rokov.
Zameriavam sa na skupinové psychologické programy a výcviky (zážitkové tréningy) v oblasti sebapoznania, rozvíjania kreativity, emocionálnej inteligencie, sociálnej komunikácie, vzťahových zručností, riešenia konfliktov a odolnosti voči stresu. Pracoval som pre mnohé významné inštitúcie a firmy. Špecializujem sa aj na psychoterapeutickú prácu s individuálnou klientelou vrátane párovej terapie a skupinovej psychoterapie. Po celý profesionálny život popularizujem psychológiu a psychoterapiu v médiách.