TEKUTÉ TELO: PLAY-FIGHT/FORMLESS ARTS

s Martinom Ďurišom

Piatok 15. novembra 2019 o 9:00

 

Pohyb je nepriateľ strachu. Toto je motom mnohých pohybovo-tanečných terapií, ktoré sa hlbšie zaoberajú traumou, alebo nefunkčnými kultúrnymi programami, ktoré sú ukryté hlboko v tele a psyché.

Tento workshop bude o predstavení niektorých techník a princípov, ktoré majú v úcte tekutú, vodnú esenciu nášho tela. Kontaktovanie tejto esencie, nás môže postupne priviesť bližšie k našej celistvosti. Prináša do nášho života citlivosť a zraniteľnosť. A súčasne, nás privádza k s naším hlbšími zdrojom sily, pevnosti, kreativity a komplexnejšiemu vnímaniu súvislostí.

Posilňovanie našej integrity a autonómie je absolútnym základom pre naše vlastné zdravie. Mať viac uchopenú vlastnú integritu a autonómiu, je kľúčové aj pre kvalitu našich vzťahov. A práve kvalita vzťahov je považovaná mnohými lekármi na poli psychosomatiky po celom svete za esenciu harmónie a celkového zdravia. Skúmanie toho, ako sa vlastne máme v pohybe a vzájomnej interkacii dáme do kontextu Awareness Positioning System, holotropnej praxe, ktorá nás pozýva do vedomej, stelesnenej interakcie s vonkajšou realitou a integrácie toho neobyčajného v nás, do našich obyčajných bežných dní.

 

MARTIN ĎURIŠ

je pohybovo-somatický terapeut a lektor, ktorý sa špecializuje na integrálnu holotropnú prax a vedomú pohybovo-somatickú prácu, ako nástroj pre hlbšie seba-spoznávanie a rozvoj. Úprimne ho zaujíma téma zdravia ako taká, v jeho mnohých podobách. Vo Veľkej Británii študoval Health & Physical Activity Foundation Degree. Tento smer je zameraný na “health promotion”. Základnou témou je rozvoj jedinca a komunity cez fyzickú aktivitu a umenie. Táto téma ostáva aj naďalej jeho hlavným zámerom a predmetom ďalšieho štúdia.

Základ jeho práce tvorí integrálna jogová terapia, ktorú vyštudoval pod vedením Dr.Ganesha Mohana a Dr. Güntera Niessena, ktorí efektívne prepájajú múdrosť odkazu jogy a užitočné poznatky modernej medicíny. Jeho život a spôsob práce veľmi ovplyvňujú prístupy k telu a vedomiu človeka, ktoré pochádzajú z rôznych tradícií múdrosti, bojových umení a šamanizmu. Tieto princípy môžeme nájsť aj v modernej medicíne, osteopatii, či súčasných pohybovo-somatických terapeutických smeroch. Zjednocujúci princíp, ktorý spája to prastaré, s tým súčasným, je pohyb vody, dotyk, frekvencia a rešpekt voči sile Vnútorného Liečiteľa, ktorú ma k dispozícii každý z nás. A práve tieto princípy, tvoria základ Martinovej práce.

Martin je facilitátorom holotropného dýchania a integrálnej holotropnej terapie. Grof Transpersonal Training je zameraný na transpersonálnu psychológiu, zmenené stavy vedomia, hlbšiu prácu s telom a vedomím. Veľkou inšpiráciou je pre neho aj naďalej proces orientovaná práca a nasledovanie živosti Poľa. Martin pristupuje ku klientom celostným prístupom, kde logicky a citlivo spája poznatky a princípy z rôznych smerov východu a západu, ktoré podporujú zdravie človeka a komunity.