TEKUTÉ TELO: PRADÁVNE UMENIE POHYBU A LIEČENIA

s Martinom Ďurišom

Nedeľa 17. novembra 2019 o 15:45

 

Tento workshop bude o predstavení vzťahu dvoch svetov – biodynamickej kraniosakrálnej terapie a Continuum Movement. Čo obidva smery spája je kontaktovanie našej oceanickej tekutej podstaty. Hlbšia práca s fasciami a kosťami, a samozrejme aj s vedomím, ktoré sa v nich nachádza.

Emile Conrad, zakladateľka Continuum Movement, pracovala počas svojej praxe s ľuďmi s paralýzami tela. S úrazmi či chorobami tela, kde si už moderná medicína nevedela rady. Emilie zaznamenala veľa úspechov v liečení a prebúdzaní zamrznutých tkanív, aktivizácii života v tele. Pracovala však veľa aj s kultúrnymi návykmi pohybu, hanbou, strachmi, ktoré uväzňujú našu psyché v štruktúrach zamrznutých, stlačených tkanív. Momentálne sa vo svete veľa Continuum prepája s osteopatiou, kranio-sakrálnou terapiou. Ak ťa zaujíma tanec v kombinácii s múdrosťou, ktorú môžeš nájsť z dlhoročného výskumu a priamych zážitkov v osteopatii, tento workshop je práve pre Teba!

Precítenie hlbších vnútorných pohybov tela v nás prebúdza vzťah s našou pradávnou esenciou života, esenciou vody, ktorá je nositeľkou inteligencie vesmíru. Precítené pohyby vody v nás podporujú schopnosť sústrediť sa celým svojím Bytím na to, čo práve Je. Môžeme tak podporiť schopnosť trpezlivého a láskavého bytia so svojím vlastným telom s pôžitkom a detským záujmom. Čo prirodzene zvyšuje našu silu a vitalitu. Zároveň v sebe rozvíjame zenovú hravú myseľ neustáleho začiatočníka a prehlbujeme v sebe výživný pocit bytia v prítomnosti.

 

Martin Ďuriš

je pohybovo-somatický terapeut a lektor, ktorý sa špecializuje na integrálnu holotropnú prax a vedomú pohybovo-somatickú prácu, ako nástroj pre hlbšie seba-spoznávanie a rozvoj. Úprimne ho zaujíma téma zdravia ako taká, v jeho mnohých podobách. Vo Veľkej Británii študoval Health & Physical Activity Foundation Degree. Tento smer je zameraný na “health promotion”. Základnou témou je rozvoj jedinca a komunity cez fyzickú aktivitu a umenie. Táto téma ostáva aj naďalej jeho hlavným zámerom a predmetom ďalšieho štúdia.

Základ jeho práce tvorí integrálna jogová terapia, ktorú vyštudoval pod vedením Dr.Ganesha Mohana a Dr. Güntera Niessena, ktorí efektívne prepájajú múdrosť odkazu jogy a užitočné poznatky modernej medicíny. Jeho život a spôsob práce veľmi ovplyvňujú prístupy k telu a vedomiu človeka, ktoré pochádzajú z rôznych tradícií múdrosti, bojových umení a šamanizmu. Tieto princípy môžeme nájsť aj v modernej medicíne, osteopatii, či súčasných pohybovo-somatických terapeutických smeroch. Zjednocujúci princíp, ktorý spája to prastaré, s tým súčasným, je pohyb vody, dotyk, frekvencia a rešpekt voči sile Vnútorného Liečiteľa, ktorú ma k dispozícii každý z nás. A práve tieto princípy, tvoria základ Martinovej práce.

Martin je facilitátorom holotropného dýchania a integrálnej holotropnej terapie. Grof Transpersonal Training je zameraný na transpersonálnu psychológiu, zmenené stavy vedomia, hlbšiu prácu s telom a vedomím. Veľkou inšpiráciou je pre neho aj naďalej proces orientovaná práca a nasledovanie živosti Poľa. Martin pristupuje ku klientom celostným prístupom, kde logicky a citlivo spája poznatky a princípy z rôznych smerov východu a západu, ktoré podporujú zdravie človeka a komunity.