VEDOMÉ RODIČOVSTVO

so Zuzanou Bajkaiovou & Taťjanou Horkou

Sobota 16. novembra 2019 o 9:00

 

Zážitkový workshop o láske, seba – láske, citlivosti, o úcte k životu, o strachu aj odvahe kráčať vlastnou cestou. O tom, že všetko je prepojené viac, než si dokážeme predstaviť.

Naše počatie, prenatálny život, pôrod, naša rodina, škola, prostredie v ktorom sme vyrastali, to všetko sú programovacie skúsenosti. Takto naprogramovaní si do dospelosti  nesieme balíček rôznych presvedčení o sebe a svete, ktoré často považujeme za nemenné napriek tomu, že nám je v nich ťažko.

Možno sa cítime nemilovaní a hneváme sa na rodičov za príkoria, ktoré nám spôsobili. Niekedy je to práve emócia hnevu, ktorá nás „vystrelí“ z rodičovského hniezda. Naša myseľ si myslí, že už len dobre bude. Realita často prekvapí. Akosi nejde žiť len pre seba, tisíce neviditeľných vlákien nás púta k tým, z ktorých sme sa zrodili.

Zrelými pre partnerstvo a rodičovstvo sa  stávame až prijatím rodičov takých, akí sú, aj s chybami, ktoré z nášho pohľadu robili. Žiť vedomý život, vedomé partnerstvo, vedomé rodičovstvo je o rozpoznaní a prepustení predstáv a ilúzií o sebe a o svete, o rozpoznaní toho, čo je skutočne naše, o vedomí vlastnej hodnoty a sily, o kontakte so Zdrojom z ktorého sme všetci vzišli.

Ak nechceme posúvať ďalším generáciám dysfunkčné vzorce, musíme sa rozhodnúť pre vedomú prítomnosť a život bez strachu. Otvoriť sa láske a dôvere. Prijať seba, svoje vlastnosti a pracovať s nimi tak, aby sme neubližovali sebe ani iným.

Nemusíme robiť veľké veci, stačí, ak budeme šťastní. Ostatní to budú cítiť a bude im s nami jednoducho dobre. A takto môžeme celkom prirodzene sprevádzať aj naše deti. Viac im načúvať, zbaviť sa potreby mať všetko pod kontrolou a byť si nablízku.

Ak ich už od prenatálneho života budeme milovať a rešpektovať, umožníme im láskyplné narodenie, budeme napĺňať ich potreby, vyrastú z nich láskaví ľudia plní súcitu a empatie.

Je čas, naučiť sa nestáť v ceste tomu, čo JE.

 

MGR. ZUZANA BAJKAIOVÁ

Magistra sociálnej práce so zameraním na psychoterapiu s resocializáciou, terapeutka, podporuje rodičov v čase, keď štartujú svoje rodičovské roly, sprevádza jednotlivcov a rodiny v krízach. Venuje sa témam dlhodobému dopadu pôrodu a zážitkov z raného detstva na život človeka, témam limbického odtlačku, rehabilitácii pôrodných zážitkov, ženám s pôrodnou traumou, témam liečenia vnútorného dieťaťa, vedomého rodičovstva. a kraniosakrálnej terapii.

MUDR. TAŤJÁNA HORKÁ

Psychiatrička a psychoterapeutka s viac ako 25 ročnou praxou v medicíne. Venuje sa individuálnej a skupinovej psychoterapii, sprevádzaniu pestúnských rodín, je lektorkou mnohých workshopov a terapeutických zážitkových seminárov a výcvikov,. Je absolventka výcvikov v rodinnej a systemickej psychoterapii, v hypnóze a mnohých ďalších. Aktuálne sa okrem súkromnej praxe v Brne / individuálna, párová a rodinná terapia / venuje prednáškovej činnosti, témam liečenia vnútorného dieťaťa, vedomého rodičovstva, rehabilitácii pôrodných zážitkov.