ZDRAVÉ HRANICE

s Marekom Bohunickým

Piatok 15. novembra 2019 o 9:15

 

Pozývam vás na workshop, kde sa budete môcť naučiť ako zdravo narábať so svojimi hranicami. Ako si udržať svoj priestor, ako môcť byť blízko a žiť pravdivú blízkosť. Ako sa chrániť pred manipuláciami a násilím. Zahanbovaním.

Naša schopnosť zažívať vo vzťahoch radosť je priamo závislá od našej schopnosť zdravo, efektívne a empaticky nastaviť hranice. Keďže zatiaľ sa tejto problematike nevenoval žiaden workshop priamo a cielene, ponúkam vám naučiť sa pár efektívnych spôsobov fyzickej a energetickej sebaochrany.

Workshop kombinácia bodyterapie, bojových umení a šamanizmu v každodennom živote. Touto výzvou sa budeme zaoberať na workshope. Je to využiteľné pre každodenný život – v súkromí, v práci alebo kdekoľvek medzi ľuďmi. Pre niekoho je náročnejšie pristúpiť bližšie a otvoriť sa, pre iného povedať nie. Nieje potrebná žiadna predchádzajúca skúsenosť alebo talent, stačí vám prísť v svojom Tele a so záujmom. Podstatou workshopu je podať informácie, zvýšiť fyzické i energetické sebauvedomenie a „embodyment“ – akési vtelenie týchto informácií pre okamžité použitie.

Čo je náplňou tohto workshopu, ktorý je spojením tantry, konštelácií, bojových umení a šamanizmu?

Zábavné, radostné, funkčné a zmysluplné spojenie zvieracieho a civilizovaného v nás. Lebo ak za seba a svoje potreby nepreberieme plnú zodpovednosť, hodíme to na krk niekomu inému. Ha, a ten nás pokiaľ je normálny, v tomto sklame. Lebo sebaochrana by mala byť v povinnej výbave každého z nás, dospelých žien a mužov… Podstatou semináru je zvýšiť fyzické i energetické sebauvedomenie a „embodyment“ – akési vtelenie týchto informácií pre okamžité použitie.

Kde je pre mňa výhodnejšie byť pevnejšie, kde byť tekutejší, ako byť spontánne jednoduchý? Ako sa dostať k podstate toho o čom sú konfrontácie a konflikty? Ako prispievame k tomu že sa nám deje to čo sa deje? Koľko dobrého sme naozaj ochotný prijať?

Toto nás minimálne v začiatku učí vedome vzdanie sa životu – paradox? Podstatou je teda byť dušou prítomný v telesnosti, ktorou realizujeme svoje sny. Keď sa vnútorné telo- telo duše, spoji slobodne prirodzene s fyzickým. Rozvinutie zodpovednosti individuálneho, partnerského a skupinového fungovania. V bojových umeniach je ponuka pre nádherne online konfrontácie pochopení. Aké sú naše motivácie, vnútorné postoje – toto všetko sa fyzicky zrkadlí v pozíciách tela, vzorcoch útekov, útokov, zamrznutí. Je to jedna z ciest k vnútornej i vonkajšej slobode, radosti a spontaneity. Pretože bez konštruktívneho nastavenia hraníc nevieme zažívať dlhodobú radosť a slobodu.

Ja sa bojovými umeniami zaoberám väčšinu života a stále sa mám čo učiť. A milujem zdieľanie toho, čo mi funguje. Koľko budete ochotný a schopný si zobrať, toľko si zoberiete so sebou do každodenného života 🙂

Teším sa na vzájomné skúmanie a hranie sa.

 

MAREK BOHUNICKÝ

Som 42 ročný muž a 14 rokov otec. Pred cca 30 rokmi som začal študovať bojové umenia, ktoré vyučujem 25 rokov. Postupne som absolvoval rôzne výcviky pre prácu s telom a dotykom, psychoterapeutické výcviky. Najviac ma ovplyvnil výcvik Proces-orientovanej psychoterapie, ktorú študujem 8 rokov, výskum o hanbe a zraniteľnosti, ktorému sa venujem 5.rok. 10 rokov študujem systemické konštelácie.

V súčasnej dobe sa venujem najmä lektorovaniu a prednáškam, individuálnej a skupinovej práci. Som vo výcviku práce s hanbou, pod inštitútom The Santa Fe Institute for Shame-Based Studies (SFISS).

Využívam spojenie prvkov bojových umení, proces-orientovanej psychoterapie a šamanizmu, kraniosakrálnej biodynamiky a tantry. Tieto som pôvodne vyučoval ako samostatné smery, ale nakoniec som ich spojil do uceleného systému Body Intelligence.

Kontakt: http://www.skolacloveka.sk

Upútavka na Body Intelligence: https://www.youtube.com/watch?v=1t-y1ylI_Bc

Milujem bytie v prírode, masáže, hudbu, zdieľanie s priateľmi, užívam si dobré filmy a tanec. Mačkovité šelmy. Z pracovnej oblasti milujem zdieľanie svojich skúseností s ľuďmi, vzájomné učenie sa.